Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

3. Mníšecký distanční dostih

Vytrvalostní soutěž na čas na 30, 60, 90 a 120 km (ObM Praha)

1.Základní údaje   
1.1. Pořadatel MA 150, Endurance Centrum Mníšek pod Brdy
1.2. Datum konání Sobota 16. července 2005
1.3. Místo konání Mníšek pod Brdy
1.4. Terén 2C stupnice obtížnosti
Zvlněný terén, maximální jednotlivé převýšení 200 m, občasná strmá stoupání a klesání, místy s vyššími nároky na vedení koně, polní a lesní cesty, místy zpevněné, asfalt. Brody, železniční přejezd, přírodní překážky, vyžadující trénovaného a přiježděného koně. Vyznačení trati - barevné fábory, směrníky, vápno, bude upřesněno na technické poradě.
1.5. Funkcionáři závodu   
1.5.1. Ředitel závodu Ing. Petr Novotný
1.5.2. Technický delegát Barbora Křtěnská
1.5.3. Hlavní rozhodčí Antonín Terber
Sbor rozhodčích Ing. Jarmila Hloušková
1.5.4. Předseda veterinární komise MVDr. Petr Jahn
Veterinární lékař MVDr.Mojmír Dvořák, MVDr. Petra Březinová
1.5.5. Autor trati Marina Slívová
2.Technické údaje   
2.1. Předpisy Pravidla ČJF - všeobecná pravidla FEI
a platná pravidla pro vytrvalostní jízdy FEI,
rozpis, veterinární pravidla.
2.2. Soutěže   
2.2.1. Dostih na 30 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas - KVALIFIKAČNÍ PŘEDKOLO
Soutěž jednotlivců, jezdci bez licence - členství ve stáji, registrované ČJF, věk od 12 let (jezdci od 12 do 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce).
Minimální hmotnost jezdce není stanovena
Koně - čtyřletí a starší bez dalšího omezení.
Způsob startu - jednotlivý po 2 minutách.
Délka trati 30 km, jednokolová soutěž. Veterinární kontrola v cíli.
Stanovená rychlost 10 km/h, stanovený čas 180 min., časový limit 5 hod.
V případě absolvování trati dvěma nebo více jezdci ve stejném čase, rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly.
Maximální hodnoty tep - 56 za minutu, nejdéle do 20 min. po příjezdu do veterinární kontroly, jinak je dvojice eliminována. Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který absolvuje trať ve stanoveném časovém limitu.
Účast dětí v soutěži a hodnoty tepu pro pony se řídí vytrvalostními pravidly

2.2.2. Dostih na 30 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas - SOUTĚŽ STUPNĚ Z
Soutěž jednotlivců, jezdci s platnou licencí ČJF, věk od 12 let (jezdci od 12 do 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce).
Minimální hmotnost jezdce není stanovena
Koně - čtyřletí a starší s platnou sportovní licencí ČJF.
Způsob startu - jednotlivý po 2 minutách.
Délka trati 30 km, jednokolová soutěž. Veterinární kontrola v cíli.
Stanovená rychlost 10 km/h, stanovený čas 180 min., časový limit 5 hod.
V případě absolvování trati dvěma nebo více jezdci ve stejném čase, rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly.
Maximální hodnoty tep - 56 za minutu, nejdéle do 20 min. po příjezdu do veterinární kontroly, jinak je dvojice eliminována. Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který absolvuje trať ve stanoveném časovém limitu.
Účast dětí v soutěži a hodnoty tepu pro pony se řídí vytrvalostními pravidly.

2.2.3. Dostih na 60 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas, stupeň L
Soutěž jednotlivců, jezdci s platnou licencí ČJF, věk od 14 let (jezdci od 14 do 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce).
Minimální hmotnost jezdce je 70 kg s výstrojí.
Koně - šestiletí a starší s platnou sportovní licencí ČJF, dokončená alespoň 1 soutěž stupně Z.
Způsob startu - hromadný.
Délka trati 60 km, dvě kola po 30 km. Veterinární kontrola po 30 km a v cíli, povinná přestávka 40 min.
Optimální rychlost 12 km/h, optimální čas 5 hod, časový limit 6,5 hod.
Maximální hodnoty tep - 56 za minutu, nejdéle do 20 min. po příjezdu do veterinární kontroly, jinak je dvojice eliminována. Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který absolvuje trať ve stanoveném časovém limitu.
Účast dětí v soutěži a hodnoty tepu pro pony se řídí vytrvalostními pravidly.

2.2.4. Dostih na 90 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas, stupeň S
Soutěž jednotlivců, jezdci s platnou licencí ČJF, věk od 14 let (jezdci od 14 do 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce).
Minimální hmotnost jezdce je 70 kg s výstrojí.
Koně - šestiletí a starší s platnou sportovní licencí ČJF, dokončená alespoň 1 soutěž stupně L.
Způsob startu - hromadný.
Délka trati 90 km, 3 kola, 2 povinné přestávky s celkovým odpočinkovým časem 80 min.
1. kolo 30 km, veterinární kontrola, povinná přestávka 40 min.
2. kolo 30 km, veterinární kontrola, povinná přestávka 40 min.
3. kolo 30 km, veterinární kontrola.
Optimální rychlost 12 km/h, optimální čas 7 hod 30 min., časový limit 9 hod.
Maximální hodnoty tep - 64 za minutu, nejdéle do 20 min. po příjezdu do veterinární kontroly, jinak je dvojice eliminována. Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který absolvuje trať ve stanoveném časovém limitu.

2.2.5. Dostih na 120 km (ObM Praha)

Vytrvalostní terénní jízda na čas, stupeň ST.
Soutěž jednotlivců, jezdci s platnou licencí ČJF, věk od 14 let (jezdci od 14 do 18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce).
Ze soutěže bude vyhodnoceno Oblastní mistrovství seniorů pro Prahu. Pouze v případě malého počtu účastníku se bude vyhodnocovat z dostihu na 90 km.
Minimální hmotnost jezdce je 75 kg s výstrojí.
Koně - sedmiletí a starší s platnou sportovní licencí ČJF, dokončená alespoň 1 soutěž stupně S.
Způsob startu - hromadný.
Délka trati 120 km, 4 kola, 3 povinné přestávky s celkovým odpočinkovým časem 110 min.
1. kolo 30 km, veterinární kontrola, povinná přestávka 30 min.
2. kolo 30 km, veterinární kontrola, povinná přestávka 40 min.
3. kolo 30 km, veterinární kontrola, povinná přestávka 40 min.
4. kolo 30 km, veterinární kontrola.
Optimální rychlost 12 km/h, optimální čas 10 hod., časový limit 12 hodin.
Maximální hodnoty tep - 64 za minutu, nejdéle do 20 min, jinak je dvojice eliminována. Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který absolvuje trať ve stanoveném časovém limitu, poté budou vyhlášeny výsledky dostihů.

Pro dostihy 90 a 120 km dále platí, že poslední přestávce se jezdec (ošetřovatel) s koněm dostaví 10 min. před startem do posledního kola k opakované veterinární prohlídce, kůň může být nasedlaný a připravený ke startu.

Soutěžící na všech místech se umístí podle dosaženého času. V případě shodného času umístění na všech místech ex aequo. Být hodnocen a umístit se může jen jezdec, který dodržel všechna pravidla a jehož kůň absolvoval všechny veterinární kontroly úspěšně.

3.Všeobecné údaje

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu:   Marina Slívová
  U Luckého mlýna 226
  252 10 Mníšek pod Brdy
  Tel: 603 11 99 68
  Fax: 318 592 897
  Mail:
slivovam@seznam.cz
3.2. Uzávěrka přihlášek do: 8. července 2005

3.3. Peněžité plnění:

Dostih 30 km : 500,- Kč, dostih 60 km : 800,-Kč, dostihy 90 a 120 km : 1000,-Kč.
Startovné bude hrazeno při prezentaci

3.4. Námitky a stížnosti: V souladu s pravidly jezdeckého sportu
3.5. Ubytování: Pořadatel nezajišťuje ! (možnost postavení stanu - pouze polní podmínky). Ubytovna Čísovice, Pension Rymaně.
3.6. Ustájení: Zajištěno pro přihlášené koně v boxech včetně steliva, zvláštní požadavky na ustájení je třeba předběžně domluvit. Hřebci - mobilní boxy.
Cena: Box / den - 200 Kč
Mobilní box / den - 300 Kč
Možnost postavení výběhu - 80,- Kč / den
3.7. Krmivo: Pořadatel nezajišťuje.
3.8. Ostatní náklady: Veškeré ostatní náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, resp. jezdci sami.

3.9. Pořadatel neručí za případné úrazy a onemocnění jezdců a koní, ani za případné škody, které by mohly postihnout účastníky závodů a jejich doprovod. Za jezdce mladší 18 let odpovídá přihlašovatel nebo pověřená osoba starší 18 let, která tvoří jeho doprovod.

     1. Veterinární předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní Průkaz koně s potvrzeným přesunem pro sportovní sezónu (kulaté razítko KVS). Poslední vakcinace chřipky nejméně 7 dní před přemístěním zvířete.

     2. Lékařská, veterinární a podkovářská služba

Sanatorium Nová Ves pod Pleší, zdravotní sestra
Veterinární KVS Praha - Západ
Podkovářské služby pořadatel zajistí v akutních případech.

     3. Informace pro účastníky

Prohlídka trati - kompletně značená trať bude přístupná prohlídce pěšky i v sedle od pátku 15. července 2005.
Uzavřena bude v den závodu 2 hodiny před startem první soutěže. Po uzavření trati není přístup na trať na koni povolen jiným osobám nežli pořadatelům, rozhodčím a jezdcům v soutěži, kteří již byli odstartováni. Přístup na trať před jejím otevřením je možný po dohodě s pořadatelem.

Časový rozvrh:
Pátek 15. 7. 2005 13:00 - 18:00 - prezentace
19:00 -19.30 - vstupní veterinární kontrola pro koně soutěží 120 a 90 a 60 km
19:30 - schůzka - účast jezdců povinná
(losování startovních čísel, vážení jezdců…)
Sobota 16. 7. 2005 7:00 - start soutěže č. 5 - 120 km
7:15 - start soutěže č. 4 - 90 km
7:30 - start soutěže č. 3 - 60 km
8:00 - vstupní veterinární kontrola pro koně na 30 km
10:30 - start soutěže č. 2 - 30 km "Z", ihned po odstartování posledního jezdce této soutěže bude startovat 1. jezdec soutěže č. 1 - 30 km kvalifikační předkolo.

cca 2,5 hod po dojezdu posledního jezdce soutěže 108 km budou vyhlášeny výsledky
Ústroj - dle PVS, přilba s tříbodovým uchycením je povinná pro jezdce do 18 let
(ústroj i na dekorování, soutěžící budou dekorováni v sedle !)

Uždění a sedlání - dle PVS

Ceny - Floty a věcné ceny dle PVS, finanční ceny. 30 km pouze floty a poháry.

Počet startujících - není omezen. Soutěže budou otevřeny při minimálním počtu 3 přihlášených.

Případné další informace na telefonech: 603 11 99 68 - Marina Slívová
603 560 763 - Petr Novotný

Za pořadatele: Marina Slívová