Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

1.PODSEDICKÝ DISTANČNÍ DOSTIH


vytrvalostní jízda na čas
Podsedická stezka na 25 km

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel: SJK STÁJ GODOLPHIN PODSEDICE 61
1.2. Datum konaní: 14.5.2005
1.3. Místo konání: Podsedice
1.4. Terén: 2B
Trasa je značena modrými a žlutými fáborky
1.5. Funkcionáři:
1.5.1. Ředitel závodu:
Pavel Hrstka
1.5.2. Hlavní rozhodčí: Antonín Terber
1.5.3. Sbor rozhodčích: MVDr. Jonáš, ing. Hloušková
1.5.4. Předseda veterinární komise: MVDr. Dvořák Mojmír
1.5.5. Členové veterinární komise: MVDr. Milan Rygl, MVDr. Soukup

2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sportu - Všeobecná pravidla a platná Pravidla vytrvalostního ježdění včetně schválených dodatků

3. Soutěže:
    3.1. Podsedická stezka na 26 km
    *    kvalifikační předkolo pro jezdce registrované v ČJF
    *    koně 4 letí a starší bez dalšího omezení
    *    jezdci od 12 -18 písemný souhlas zákonného zástupce, děti dle pravidel ČJF
    *    trať 26 km - 2 x 13 km
    *    váha jezdce bez omezení
    *    stanovená maximální rychlost - 15 km.hod-1
    *    časový limit 150 minut
    *    Veterinární prohlídky - po dojezdu do cíle; po absolvování prvního kola průběžná klusová zkouška v délce 50 m.
    *    Hodnoty tepu: 56 tepů do 20 minut
    *    Start jednotlivý po dvou minutách
    *    Hodnoceny budou všechny dvojice, které absolvují soutěž při dodržení maximální stanovené rychlosti. O pořadí rozhodne rozdíl času absolvování 1. a 2. kola. V případě shody času na dvou nebo více umístěních rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly
    3.2. Podsedický distanční dostih na 40 km (Z)
    *    Vytrvalostní jízda na čas
    *    koně 5 letí a starší bez dalšího omezení
    *    jezdci od 12 -18 písemný souhlas zákonného zástupce, děti dle pravidel ČJF
    *    trať 20 km + 20 km - povinná přestávka 40 min. po 1. etapě
    *    váha jezdce bez omezení
    *    stanovená rychlost - 12 km.hod-1
    *    časový limit 300 minut
    *    Veterinární prohlídky - po absolvování 1. kola a po dojezdu do cíle
    *    Hodnoty tepu: 56 tepů do 20 minut
    *    způsob startu - hromadný
    3.3. Podsedický distanční dostih na 60 km (L)
    *    Vytrvalostní jízda na čas
    *    koně 6 letí a starší bez dalšího omezení
    *    jezdci od 14 -18 písemný souhlas zákonného zástupce
    *    trať 20 km + 20 km + 20 km - povinná přestávka 40 min. po 1. etapě, 30 min. po 2. etapě
    *    váha jezdce bez omezení
    *    stanovená rychlost - 12 km.hod-1
    *    časový limit 420 minut
    *    Veterinární prohlídky - po absolvování 1. kola, 2.kola a po dojezdu do cíle
    *    Hodnoty tepu: 56 tepů do 20 minut
    *    způsob startu - hromadný
Značení, výklad plánku trati, organizace veterinárních kontrol i způsob startu bude dojednáno na schůzce dle konečného počtu přihlášených v jednotlivých soutěžích.

Jmenovité přihlášky na adresu :
SJK Stáj GODOLPHIN
Podsedice 61
pošta Třebívlice
41115
Burianová Slavomíra
Klapý 207
Klapý
41116
    tel: Burianová : 606490679, 416594668 -stáj pouze večer
Uzávěrka přihlášek 9.5.05
Peněžní plnění - startovné :
Podsedická stezka 26 km 300,- Kč
Podsedický dostih 40 km 500,- Kč
Podsedický dostih 60 km 600,- Kč

Prezentace: V pátek večer od 17 hod
Ubytování: Na základě objednávky proti úhradě
Stravování: Zajišťuje organizátor
Ustájení: Vzhledem k omezeným možnostem pořadatele požadavky na ustájení pouze po předchozí telefonické domluvě proti úhradě
Krmivo pořadatel nezajišťuje
Ostatní náklady: veškeré ostatní náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
Pořadatel neručí za případné úrazy a onemocnění jezdců a koní i případné škody , které by mohli postihnout účastníky závodů a jejich doprovod.
Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přesun mimo okres potvrzené kulatým razítkem, vyšetření koní na maleus, hřebčí nákazu a infekční anémii koní.

Časový rozvrh:

13.května 2005 18,00
19,00
vstupní prohlídka pro soutěž "L"
technická porada
14. května 2005 8,00
8,15
10,00
10,15
start soutěže "L"
vstupní prohlídka soutěže "Z" a "kvalifikační předkolo"
start soutěže "Z"
start kvalifikačního předkola

Závěrečná veterinární kontrola 2 hod.po dojezdu posledního jezdce (bude upřesněno na technické poradě).

Info také na: eva-t@seznam.cz
Schváleno dne 5.dubna 2004 Antonín Terber