Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Rakvický distanční dostih

Vytrvalostní soutěž na čas na 20,40,60,80 km

1. Pořadatel: Jezdecký klub Rakvice MG 33
2. Datum konání: 28. května 2005
3. Místo konání: Rakvice v areálu JK
4. Ředitel závodu: Zapletal František
     Technický delegát: Kyselý Milan
     Hlavní rozhodčí: Nachtigal Rudolf
     Předseda vet. komise: MVDr. Jahn Petr
     Autor trati : Egrtová Marie
     Hlavní komisař : Dobšáková Iva
5. Technické údaje:   

Předpisy: Pravidla ČJF platná od 1.4.2005 , pravidla pro vytrvalostní jízdy a všeobecná pravidla ČJF, veterinární pravidla.

1. Distanční jízda na 20 km - kvalifikační předkolo

Soutěž jednotlivců , věk od 12 let. Mohou startovat jezdci s platnou licencí a jezdci bez licence.
Koně - 4 letí a starší bez dalšího omezení.
Způsob startu jednotlivě po 2 min.
Délka trati 20km, jednokolová soutěž.
Max. rychlost 15 km/hod., stanovený čas 80 min.
Maximální hodnoty tep 56 za minutu, nejsou-li hodnoty upraveny do 20 minut po projetí cílem je jezdec vyloučen. Soutěžící na všech místech se umístí dle dosaženého celkového času. V případě rovnosti časů rozhoduje kratší čas absolvování veterinární kontroly.

2. Rakvický distanční dostih 40 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas, dvoukolová.
Soutěž jednotlivců, věk od 12 let. Otevřeno pouze pro koně a jezdce s licencí.
Koně-5 letí a starší bez dalšího omezení.
Způsob startu hromadně.
Délka trati 40 km - Z, 2x20 km, jedna povinná přestávka 40 min.
Časový limit 240 min, rychlost 15 km/hod., optimální čas 160 min.
Maximální hodnoty tep 56 za minutu, nejsou-li hodnoty upraveny do 20 minut po příjezdu do veterinární kontroly a stejně tak do 20 minut po projetí cílem je jezdec vyloučen.
Soutěžící na všech místech se umístí dle dosaženého celkového času

3. Rakvický distanční dostih na 60 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas, tříkolová.
Soutěž jednotlivců, věk od 14 let. Otevřeno pouze pro koně a jezdce s licencí.
Koně - 6 letí a starší bez dalšího omezení.
Způsob startu hromadně.
Délka trati 60 km - L, 20+20+20km, po první etapě průběžná klusová kontrola, po druhé etapě veterinární uzávěra s povinnou přestávkou 40 min.
Časový limit 360 min,rychlost 15 km/hod. optimální čas 240 min.
Maximální hodnoty tep 56 za minutu nejsou-li hodnoty upraveny do 20 minut po příjezdu do veterinární kontroly a stejně tak do 20 minut po projetí cílem je jezdec vyloučen.
Soutěžící na všech místech se umístí dle dosaženého celkového času.

4. Rakvický distanční dostih na 80 km

Vytrvalostní terénní jízda na čas, tříkolová.
Soutěž jednotlivců, věk od 14 let. Otevřeno pouze pro koně a jezdce s licencí.
Koně - 6 letí a starší bez dalšího omezení.
Způsob startu hromadně.
Délka trati 80 km - S, 40+20+20 km, první přestávka 40 min, druhá 30 min.
Časový limit 430 min, rychlost 15km/hod, optimální čas 320 min.
Maximální hodnoty tep 64 min, nejsou-li hodnoty upraveny do 20 min po příjezdu do veterinární kontroly a stejně tak do 20 minut po projetí cílem je jezdec vyloučen.
Soutěžící na všech místech se umístí dle dosaženého celkového času.

Závěrečná vet. prohlídka proběhne dvě hodiny po dojezdu posledního jezdce, který absolvuje trať ve stanoveném čase, pak budou vyhlášeny výsledky jízd a dostihů.

Terén - stupnice obtížnosti 2A. Vyznačení trati- směrníky, povinné průjezdy - červené a bílé fábory, terče a vápno.

6. Všeobecné údaje:

1. Přihlášky na adresu:   Nachtigalová Jaroslava
  Nová 513
  Rakvice 691 03
  Tel/fax. 519349178
  mob.723076090
  E-mail: rnachtigal@tiscali.cz
2. Uzávěrka přihlášek: 21. 5. 2005

3. Peněžité plnění:

     a. -dostih 20 km     startovné 400 Kč
     b. -dostih 40 km     startovné 500 Kč
     c. -dostih 60 km     startovné 600 Kč
     d. -dostih 80 km     startovné 700 Kč
Startovné bude uhrazeno při prezentaci.

4. Ubytování : Zajistí pořadatel na základě závazné objednávky.

5. Ustájení: Zajistí pořadatel na základě závazné objednávky,v boxech a vazných stáních.
Krmivo pořadatel nezajišťuje.

6. Námitky a stížnosti: V souladu s Všeobecnými pravidly, a pravidly Vytrvalostních soutěží.

7. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přesun mimo okres potvrzené kulatým razítkem s platností pro rok 2005 a zdravotní průkaz koně s vakcinací.

8. Poskytované služby:
     a. Lékařská služba: Lékař, RZP Břeclav
     b. Veterinární služba: MVDr. Janoušek Vladimír
     c. Podkovářská služba: Zajistí pořadatel oproti úhradě

9. Informace pro účastníky:
     a. Prezentace: pátek 27.5.2005 v areálu JK Rakvice od 12 - 19 hod.
     b. Technická porada: pátek 27.5.2005 v areálu JK ve 20.00 hod.
     c. Prohlídka trati: bude přístupná k prohlídce pěšky i v sedle od pátku 27.5.2005.
          Uzavřena bude v den závodu 2 hodiny před startem prvního jezdce.
     d. Ústroj: dle PJS - Pravidel vytrvalostních soutěží.
     e. Uzdění a sedlání: dle PJS - Pravidel vytrvalostních soutěží.
     f. Ceny: floty , finanční a věcné ceny , upomínkové předměty.
     g. Předběžný časový rozvrh:

27. 5. 2005 12-19 hod prezentace
20 hod technická porada
28. 5. 2005 7 hod veterinární kontrola
8 hod start soutěží4,3,2,1

Veškeré ostatní náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Pořadatel neručí za případné úrazy a onemocnění jezdců a koní i případné škody ,které by mohly postihnout účastníky závodů a jejich doprovod.

Rozpis schválen dne 9.dubna 2005 - Antonín Terber

     Za JK Rakvice
     Ředitel závodu:
     Zapletal František