Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Zbraslav u Brna 2005 - IV. ročník


A) Distanční dostih stupně L - vytrvalostní jízda 75km
B) Distanční dostih stupně Z - kvalifikace - vytrvalostní jízda na 50 km
C) Kvalifikační předkolo na 25 km

1. Základní údaje :
Pořadatel Stáj Karolína Zbraslav - MG 216
Datum konání 7.5.2005
Místo konání Zbraslav u Brna, Zbraslavský mlýn
Terén 3B
Vyznačení trati červené fábory a šipky, bílé fábory a šipky
Funkcionáři závodu :  
Ředitel dostihu ing. Stanislav Juránek, hejtman JmK
Tech.delegát Milan Kyselý
Hlavní rozhodčí Rudolf Nachtigal
Sbor rozhodčích Jaroslava Nachtigalová
Jana Mikešová
Hlavní komisař Vlastimír Dlouhý
Předseda vet. komise MVDr. Petr Jahn
Veterinární komise MVDr. Přikryl, MVDr. Jeřábek
Autor trati Tomáš Pflug
Datum schválení rozpisu 22. února 2005
Schválil Antonín Terber

2. Technické údaje :

Předpisy: Platná pravidla ČJF pro vytrvalostní soutěže, Všeobecná pravidla, tento rozpis a veterinární pravidla.

3. Soutěže :

Soutěž "A" Distanční dostih na 75 km, stupeň "L"
Soutěž jednotlivců s platnou jezdeckou licencí, min. věk 14 let, do 18 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

* Koně: 6-letí a starší s platnou licencí
* Minimální hmotnost jezdce je 70 kg
* Délka trati: 75 km (3 kola, 2 povinné přestávky)
* 1.kolo - 25 km - povinná přestávka 40 min - veterinární prohlídka
* 2.kolo - 25 km - povinná přestávka 30 min - veterinární prohlídka
* 3.kolo - 25 km
* Optimální rychlost: 15 km/hod
* Optimální čas 300 minut
* Časový limit 480 minut
* Způsob startu: hromadný
* Hodnoty tepu: 56 do 20 minut
* Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce v limitu

Soutěž "B" Distanční dostih na 50 km stupně "Z"
Soutěž jednotlivců s platnou jezdeckou licencí. Účast dětí se řídí Pravidly vytrvalostních soutěží.

* Koně: 5-letí a starší s platnou jezdeckou licencí
* Minimální hmotnost jezdce není stanovena
* délka trati: 50 km
* 1.kolo - 25 km - povinná přestávka 40 min - veterinární prohlídka
* 2.kolo - 25 km
* Optimální rychlost: 12 km/hod
* Optimální čas 250 minut
* Časový limit 330 minut
* Hodnoty tepu: 56 do 20 minut
* Závěrečná veterinární prohlídka 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce v limitu

Soutěž "C" Distanční jízda - na 25 km - kvalifikační předkolo
Startovat mohou:
* Jezdci s platnou licencí, kteří jako dvojice (jezdec, kůň) nenasbírala v bodovém hodnocení 150 a více bodů
* Jezdci bez licence
* Účast dětí se řídí Pravidly vytrvalostních soutěží včetně schválených dodatků
* Koně 4-letí a starší
* Minimální hmotnost jezdce není stanovena
* Délka trati: 25 km
* Stanovená maximální rychlost 12 km/hod
* Čas: stanovený čas - 125 min
* Způsob startu: jednotlivě po 2 minutách
* veterinární kontrola po projetí cílem, tep 56 do 20ti minut; po limitu vyloučení dvojice ze soutěže
* Závěrečná prohlídka: 2 hodiny po dojezdu posledního soutěžícího, který dokončil jízdu v limitu
* Jeden úsek se stanovenou rychlostí, délka 1 km, stanovená rychlost 12 km/hod
* Rozhodování:
Klasifikováni budou všichni jezdci, kteří splní podmínku maximální rychlosti v soutěži. Umístění rozhoduje čas na úseku se stanovenou rychlostí (čas nejbližší stanovené rychlosti). V případě shody časů na úseku se stanovenou rychlostí rozhoduje celkový čas soutěže.

4. Všeobecné údaje

1. Jmenovité přihlášky na adresu: Stáj Karolína, 664 88 Zbraslav u Brna, Komenského 28; tel.: 721 263 561 nebo tel a fax:5 46 453 358; e-mail: js.karolina@tiscali.cz
2. Uzávěrka přihlášek: 2.května 2005
3. Peněžité plnění:
     * Soutěž "A" - startovné 500,-Kč
     * Soutěž "B" - startovné 500,-Kč
     * Soutěž "C" - startovné 500,-Kč
     Způsob platby: složenkou, ústřižek spolu s přihláškou zaslán St.Karolína
4. Ceny: věcnou cenu s diplomem obdrží každý soutěžící, který úspěšně dokončil svoji soutěž
5. Otevření trati: den před začátkem soutěží, promítnut videozáznam trati
6. Lékařská služba: Nemocnice Ivančice u Brna
7. Podkovářská služba: J.Buchta - proti úhradě
8. Veterinární služba: OVS Brno venkov
9. Ubytování a ustájení: zajišťuje pořadatel dle požadavku v písemné přihlášce
10. Stravování: občerstvení na závodišti a v klubově Stáje Karolína
11. Veškeré náklady hradí vysílací složka a pořadatel neručí za žádné škody účastníkům v souvislosti se závody
12. Doklady: Koně - licence nebo doklad o stáří koně + veterinární knížka; Průkaz koně, kde je uvedeno: Platí pro přesuny v roce 2005 a potvrzeno okresním veterinářem
13. Pro jezdce bez licence doklad o členství ve stáji registrované u ČJF
14. Jezdci: licence nebo občanský průkaz (pas) u mladších 18ti let písemný souhlas rodičů
15. Prezentace: od 12:00 hod. do 19:00 hod. 6. května 2005. Při složení koně, veterinární přejímka koní, doklady dle platných veterinárních pravidel
16. Technická porada: pro A, B, C v pátek 6.5.2005 ve 20hod v klubovně Stáje Karolína
Účast jezdců nebo zástupců jezdců je povinná a bez účasti nebude jezdec s koněm vpuštěn do soutěže. Nezapomeňte na licence koní a jezdců !

17. Veterinární přejímka koní pro soutěže pro "A" od 7:30 do 8:30, pro "B,C" od 8:30 do 9:30 hod v sobotu 8.května 2005
18. Start závodu: dle vylosovaného pořadí na technické poradě start soutěže "A" v 9:00 hod.; "B" v 10:00 hod; "C" v 10:15 hod.
19. Závěrečná prohlídka: 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce v dané soutěži
20. Ústroj závodníků: dle PVS
21. Uzdění a sedlání: dle PVS
22. Ustájení pro soutěž "A" boxové s poplatkem 150,-Kč, pro soutěže "B" a "C" stání s poplatkem 100,-Kč (koně mohou být dopraveni až v den startu). Seno a oves bude k dispozici zdarma.

Za pořádající Stáj Karolína :
Tomáš Pflug
Tel.: 721 263 561
Fax,tel.: 546 453 358
607 787 746
E-mail: js.karolina@tiscali.cz
www.stajkarolina.cz


Přihláška na vytrvalostní dostih Stáje Karolína Zbraslav u Brna 7.5.2005 ...zde...