Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Novinky 2007


(vložil MK, 28.12.2007)
Korespondence členů komise vytrvalosti
 • VVČJF, Radě VVČJF.
  Vážení,
        obracím se na vás formou tohoto otevřeného dopisu, abych vás seznámil se situací v komisi vytrvalostního ježdění.

        Jsem nejstarším (věkem) členem komise vytrvalosti, z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro tuto formu upozornění. Ne vždy bylo vše v naší disciplíně v pořádku. Ale pověstný kalich přetekl 11.11. na schůzce komise vytrvalosti,jezdců a pořadatelů závodů. Na této schůzce manažerka disciplíny Barbora Křtěnská, několikrát zdůraznila ( a ne poprvé) cituji: ,,nerozumím disciplíně vytrvalost, rozumím disciplínám jako jsou skoky, drezura a všestrannost.“ Dalším bonmotem byly výroky o tom, že komisi vlastně ani nepotřebuje, protože stejně rozhodne jak ona bude chtít. Toto také názorně na schůzce předvedla, když před zúčastněnou veřejností vystoupila proti komisi, i když rozhodnutí komise bylo předem dohodnuto. Poslední kapkou bylo, když vyzvala členy komise k opuštění jednací místnosti.

        Dlouho jsem zvažoval a vyhodnocoval, jak se k nastalé situaci postavit. Již druhý den po této schůzce se vzdal funkce v komisi vytrvalosti pan Antonín Terber. V prvním okamžiku jsem si myslel, že jeho rozhodnutí bylo ukvapené. S odstupem času jiné řešení také nevidím.Uvedená schůzka byla špičkou ledovce. A jako celek to svědčí o tom, že manažerka disciplíny není tou pravou osobou na tomto místě. Již v jarních měsících letošního roku se ozývaly hlasy ,poukazující ne možná vždy zrovna slušnou formou, na neodborné manažerčino vystupování a jednání.

        Myslím si, že by VV a Rada měly zvážit odvolání manažerky, která o sobě veřejně prohlašuje, že dané disciplíně nerozumí.

        Jsem přesvědčen o tom, že v naší disciplíně je řada schopných lidí, kteří problematice rozumí a byli by na tomto postu zajisté užitečnější.

        Vzhledem k těmto výše uvedeným skutečnostem jsem se rozhodl také z komise vytrvalosti odstoupit.Dalším členem komise,který zvažuje za stávajících podmínek odstoupení je pan Milan Kyselý.

        S tímto dopisem a reakcí na něj se chci také obrátit na jezdecká periodika a tím i na širší jezdeckou veřejnost.


        S pozdravem
  Rudolf Nachtigal
  Nová 513
  691 03 Rakvice


  Se zněním dopisu souhlasím a musím, bohužel, potvrdit, že moje odstoupení bylo motivováno výše uvedenou nízkou odborností manažerky, stále narůstající arogancí a sklonem k naslouchání lidem, jejichž zkušenosti a znalosti discipliny se dají s úspěchem označit za mizivé.

  Antonín Terber
  Liběšice 29
  411 46


  Mrzí mě celá záležitost nedůvěry. Mrzí mě, že než toto vzniklo na této schůzce, byli jsme předem domluveni jakým způsobem to jezdcům a pořadatelům předneseme, bohužel se Barbora zachovala, tak jak jsem nečekal. Bohužel to bylo poté řešeno s horkou hlavou a všichni zvolili odstoupení z komise. S dopisem též souhlasím.

  Milan Kyselý - Zábřeh

 • Na schůzce 11.11. jsem řekla cituji:,,nerozumím disciplíně vytrvalost natolik,abych se ke kategorizaci vyjádřila jako manažer bez toho,že bych si nevyslechla názory více zkušenějších lidí".Celý problém vznikl právě proto,že jsem názor ostatních členů komise nepovažovala za dostatečně odborný a dovolila jsem si o něčem co komise rozhodla diskutovat s veřejností,ještě k tomu když veřejnost má hodně jiný názor a dokonce jednotný..Ano,řekla jsem,že rozumím parkůru,drezuře a všestrannosti jelikož mám z těchto disciplín jezdecké i trenérské zkušenosti a jelikož ve vytrvalosti mám pouze rozhodcovské,netroufám si nařizovat jezdcům tak razantní změny jaké kategorizace přináší aniž se zeptám na jejich názor.Neřekla jsem,že komisi nepotřebuji a že si rozhodnu jak budu chtít.Pouze jsem odpověděla na jeden z dotazů,jak je to vlastně s pravomocemi v komisi a tázajícímu jsem potvrdila,že nejsem povinna řídit se doporučeními členů komise.Po té,co Tonda Terber řekl,že do této místnosti demokracie nepatří a že já nejsem volena lidmi,tudíž nemám podporovat jejich přání,jsem odvětila,že přesně to dělat budu a když řekl cosi o tom,že do jednání komise nemá veřejnost co zasahovat,nepamatuji si tuto pasáž přesněji,řekla jsem ať tedy členové komise místnost opustí,že se tedy s veřejností domluvím sama a pak budu toto stanovisko při jednání komise zastávat..Výsledek schůzky mě potěšil,neboť místo aby jezdcům byla kategorizace přikázána,nechali jsme je se vyjádřit a kategorizace byla s mírnými úpravami přijata a dokonce se veřejnost sama rozhodla,že bez vyjímek pro všechny.Ano,odcházela jsem s pocitem,že jsem asi přišla o komisi,ale že mám na své straně relativně spokojenou veřejnost..Velmi mě mrzí,že člověk,který mi má jakožto člen komise pomáhat a radit,mi v létě vyjádří svou podporu,sdělí mi,že se neztotožňuje s dvěma pokusy (p.Pflug,Zoubkovi) o mé sesazení, náhle otočí a aniž mi cokoli naznačí,použije náhle termín o přeplněném kalichu a posledních kapkách.A hlavně mi stále uniká,proč jsem vlastně špatný manažer,CO dělám špatně,CO je teď vlastně špatně v naší disciplíně,a KDO by to měl dělat líp a JAK MÁ TO LÍP VYPADAT.Nesouhlasím s tím,že máme řadu schopných lidí,kteří problematice rozumí,přesně takovou osobnost potřebujeme a nemáme.Dosud jsme v komisi činili jen běžná řídící opatření a poprvé došlo na velmi odborné a velmi všechny ovlivňující rozhodnutí.Pokud se ti kdo za touto změnou stojí cítí být odborníky,tak ať se neuráží,že jsme jim tu změnu trochu upravili a zůstanou na svých postech a přesvědčí nás,že měli pravdu a že ještě rádi časem tu jejich změnu přijmeme bez úprav.

  S pozdravem Barbora Křtěnská

 • Odstupuji Tímto z komise jako 3 člen, protože se neztotožnuji s výroky Barbory, od které jsem očekával podporu ať jako člen komise původní, tak komise v které chce abych nadále pracoval. Jsem pro Odvolání Barbory a vyhlášení výběrového řízení dle tel rozhovoru s ing.Pecháčkem. Jsem rád, že mi NF dala důvěru v rozhodnutí tohoto kroku a čekala na mé vyjádření.


  Na schůzce 11.11. jsem řekla cituji:,,nerozumím disciplíně vytrvalost natolik,abych se ke kategorizaci vyjádřila jako manažer bez toho,že bych si nevyslechla názory více zkušenějších lidí".Celý problém vznikl právě proto,že jsem názor ostatních členů komise nepovažovala za dostatečně odborný a dovolila jsem si o něčem co komise rozhodla diskutovat s veřejností,ještě k tomu když veřejnost má hodně jiný názor a dokonce jednotný.[Kysely Milan] Bohužel si Barbora protiřečí, protože při předcházející schůzce komise jsme se na tomto znění včetně Barbory, která tuto záležitost kategorizace nechala schválit VV, najednou před veřejností která měla měla výhradu k těmto bodům výhrady, změnila své rozhodnutí a před veřejností vystupovala, jako by o tomto návrhu nevěděla a zhodila tak práci komise do neodborných..Ano,řekla jsem,že rozumím parkůru,drezuře a všestrannosti jelikož mám z těchto disciplín jezdecké i trenérské zkušenosti a jelikož ve vytrvalosti mám pouze rozhodcovské,netroufám si nařizovat jezdcům tak razantní změny jaké kategorizace přináší aniž se zeptám na jejich názor.[Kysely Milan] Jezdcům se nikdy nic nenařizovalo. Nevšiml jsem si v ostatních sportech, že by ostatní svazy konzultovaly změny v pravidlech nebo úprav se svými sportovci, ale vždy byly pouze úpravy vyhodnoceny svazem. Neviděl jsem, že by ve fotbalu nebo F 1 konzultovali změny dodatků a pravidel. Neřekla jsem, že komisi nepotřebuji a že si rozhodnu jak budu chtít.Pouze jsem odpověděla na jeden z dotazů,jak je to vlastně s pravomocemi v komisi a tázajícímu jsem potvrdila,že nejsem povinna řídit se doporučeními členů komise.[Kysely Milan] Tím, že tomu nerozumí je jediná, která může s touto disciplínou manipulovat. Po té,co Tonda Terber řekl,že do této místnosti demokracie nepatří a že já nejsem volena lidmi,tudíž nemám podporovat jejich přání,jsem odvětila,že přesně to dělat budu a když řekl cosi o tom,že do jednání komise nemá veřejnost co zasahovat,nepamatuji si tuto pasáž přesněji,řekla jsem ať tedy členové komise místnost opustí,že se tedy s veřejností domluvím sama a pak budu toto stanovisko při jednání komise zastávat..Výsledek schůzky mě potěšil,neboť místo aby jezdcům byla kategorizace přikázána,nechali jsme je se vyjádřit a kategorizace byla s mírnými úpravami přijata a dokonce se veřejnost sama rozhodla,že bez vyjímek pro všechny.[Kysely Milan] Bohužel Kategorizaci jezdců i s nápadem přišel Tonda Terbrů, který vždy po komisi chtěl vyjádření souhlasu či nesouhlasu,tak aby byl návrh předložen pro VV, který na toto schválil i v původním znění po schůzce v Kratonohách. Ano,odcházela jsem s pocitem,že jsem asi přišla o komisi,ale že mám na své straně relativně spokojenou veřejnost.[Kysely Milan] Když se podíváte na stránky www.vytrvalost.cz tak se spokojeností odchodu komise ze scény vytrvalosti 1:10 aby zůstala komise a Barbora odstoupila. Velmi mě mrzí,že člověk,který mi má jakožto člen komise má pomáhat a radit,mi v létě vyjádří svou podporu,sdělí mi,že se neztotožňuje s dvěma pokusy(p.Pflug,Zoubkovi) o mé sesazení, náhle otočí a aniž mi cokoli naznačí,použije náhle termín o přeplněném kalichu a posledních kapkách.A hlavně mi stále uniká,proč jsem vlastně špatný manažer,CO dělám špatně,CO je teď vlastně špatně v naší disciplíně,a KDO by to měl dělat líp a JAK MÁ TO LÍP VYPADAT.Nesouhlasím s tím,že máme řadu schopných lidí,kteří problematice rozumí,přesně takovou osobnost potřebujeme a nemáme.Dosud jsme v komisi činili jen běžná řídící opatření a poprvé došlo na velmi odborné a velmi všechny ovlivňující rozhodnutí.Pokud se ti kdo za touto změnou stojí cítí být odborníky,tak ať se neuráží,že jsme jim tu změnu trochu upravili a zůstanou na svých postech a přesvědčí nás,že měli pravdu a že ještě rádi časem tu jejich změnu přijmeme bez úprav.

  S pozdravem Barbora Křtěnská

  [Kysely Milan] Mrzí mě,že veškeré změny či rozhodnutí komise za poslední období ,v kterém rozhodovala i Barbora a poté je nechala schválit VV není jistota ,že nehodí komisi opět přes palubu,kdy se to nebude hodit veřejnosti a nebude chránit komisi i původní své rozhodnutí.

(vložil MK, 18.12.2007)
(vložil MK, 13.12.2007)
 • KRÁTKÁ ZPRÁVA

  TJ Minifarma Sloup o.s. zorganizovala 9. prosince 2007 malou akci s názvem "Povídání o vytrvalosti". Pozvali jsme děti z Minifarmy v doprovodu rodičů a okolní kluby.

  V hospůdce U sedmi trpaslíku se nakonec v 16:00 sešlo 47 posluchačů. Ljuba Stanojkovičová povídala o krátké historii endurance, pravidlech, podmínkách získání licence a průběhu závodu. Promítali jsme i krátké filmečky a fotky ze závodů.

  Milým hostem byla Ludmila Matějčková, která vyprávěla zajímavé zážitky se své sportovní kariéry. Děti zajímalo jestli koník Safír už půjde do důchodu, jaké to je zažít hromadný start stovky koní a nebo kdo jí pomáhá s chlazením na trati … .

  Všichni se tvářili, že by se nejraději rovnou vyhoupli do sedla a vyrazili na trať. Uvidíme, kdo se zařadí s námi do tréninku a koho potkáme v příštím roce v soutěžích?

  (za výkonný výbor klubu Tomáš Klančík)

(vložila ML, 10.12.2007)
 • 3.12.2007 byla podepsána mediální dohoda mezi Českým Rozhlasem 2 Praha a disciplínou Vytrvalost CZ. Dohodu dojednal a podepsal Antonín Terber.

  V rámci domluvené dohody, podpořené písemným souhlasem, bude ČRo 2 Praha uvádět:
  1. upoutávky na všechny závody v České republice
  2. upoutávky na případné významné zahraniční výjezdy české reprezentace
  3. v kalendářním roce proběhnou 2 – 4 pořady typu „Den s…“ (cca 25 minut na pořad)
  4. v kalendářním roce cca 4 pořady typu „Co nás baví…“ (cca 5 minut na pořad)
  5. dva pořady typu „Host do domu“ (cca 45 minut)
  6. podle potřeby reportáže z důležitých závodů (mistrovství republiky, mistrovství Evropy)

  Pro pořadatele z tohoto vzniká pouze jediná povinnost a to zveřejnění loga nebo banneru v místě závodu,který dodá Rozhlas.

  Bližší informace budou domlouvány průběžně podle potřeba a podle sestavení vysílacího schématu.

  V případě potřeby a za platbu je možné zvýraznění případného sponzora v rámci vysílání každého pořadu.

(vložil MK, 7.12.2007)
(29.11.2007)
 • Žádost o pomoc z Belgie, od pana Grunberga
  byl jim ukraden Mercedes Vario SPZ XPX 571 pro přepravu koní.
  Žádá o spolupráci, pokud by se toto auto objevilo v ČR a bylo někomu nabídnuto. Auto mělo úplně nové značky a nové reklamní pomalování.
  ...Ilustrace..., jak bylo auto polepeno.

  Stolen Hoeilaart (Belgium) between Saturday 11/11 and Tuesday 13/11 +/- 11 AM Horses truck Mercedes Vario 815 - year 2001 plates XPX 571 - +/- 166 000 KM please find hereto attached photo's.
  High reward for all information helping us to find this truck.
  Many thanks to be carfull (new plates, new painting....)
  Your help is warm welcome!

  Alain Grunberg +32 477 623 493 - Sylvie Postiaux +32 477 38 27 94
  algru@skynet.be

(20.11.2007)
 • další várku fotografií, tentokráte z Vilémova (20.10.2007) můžete shlédnout ve Fotogalerii

(16.11.2007)
 • ve Fotogalerii naleznete fotografie z Pasek (15.9.2007)

(3.11.2007)
Kategorizace
»» tabulka - rozdělení jezdců «« (.xls, 110kB, 7 listů)
Zveřejněné rozdělení je návrhem komise. Jako návrh to není dogma a vyjadřuje pouze čistou matematickou metodu. Při počítání výsledků mohlo dojít k přehlédnutí a proto prosím všechny, kdož najdou nějakou chybu, ať se mi ohlásí na můj mail. Každá reklamace, týkající se vlastní osoby, bude prověřena a popřípadě dojde k úpravě dle skutečnosti.
Návrh znamená, že kdo se přihlásí do kategorizace, bude mu přidělena kategorie dle daných tabulek. Kdo se nebude chtít zařadit do kategorizace, nechť se tváří, jako by tabulky nebyly.
Omlouvám se předem všem zasloužilým, kteří mají odjeté vysoké soutěže v minulosti, že se jejich jména v tabulkách neobjevila. Jejich výsledky pochopitelně budou uznány a v oficiálních tabulkách, které se objeví začátkem roku 2008 už budou uvedeni.

Antonín Terber

(26.10.2007)
(22.10.2007)
(19.10.2007)
(18.10.2007)
 • ve Fotogalerii naleznete fotografie Michala Drtiny z Mostu (1.9.2007)

(6.10.2007)
 • Pozvánka pro jezdce a organizátory soutěží :

  Dne 11.11.2007 v 11 hod v restauraci TIR v Kratonohách u Hradce Králové bude setkání "Vytrvalosti".
  Program :
  1. Sestavení kalendáře 2008
  2. Zveřejnění, vysvětlení a dotazy ke kategorizaci jezdců pro nadcházející roky
  3. Seznámení s připravovaným seriálem MČR 2008

(3.10.2007)
(30.9.2007)
(26.9.2007)
 • !! POZOR - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ ZÁVODŮ VE VILÉMOVĚ - POSOUVAJÍ SE NA 20. ŘÍJNA 2007!! Propozice budou k dispozici během pár dní.

(18.9.2007)
(18.9.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na závody v Pasekách (15.9.2007)
  Výčet cen vytrvalostních závodů v Pasekách údajně není konečný - jedná se o dalších věcných cenách. POZOR NA ROZDÍLNÁ DATA PŘIHLÁŠEK A OBJEDNÁVEK BOXŮ!!

(7.9.2007)
 • Na základě požadavku komise vytrvalosti jsme pro vás připravili inovace těchto stránek. V blízké době bude spuštěna inzerce. S tím přichází potřeba registrace uživatelů. Registrovat se můžete již od dnešního večera. Nově také přichází úprava v diskuzi - pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat nové příspěvky, či reagovat na stávající.
  Věříme, že tyto úpravy uvítáte.
  Martin a Míša Litovovi (webmasteři)
    
 • ve Fotogalerii naleznete fotografie Barbory Cerhové z Mníšku pod Brdy (11.8.2007)

(4.9.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR a ve Výsledcích vloženy výsledky ze závodů v Mostě (1.9.2007)
    
 • V sobotu 1.9.2007 na závodech v Mostě natáčela redaktorka Zuzana Vojtíšková z ČRo 2 Praha reportáž. Protože jistě bude všechny zajímat, jakým způsobem se snažíme propagovat české vytrvalostní ježdění v celoplošných médiích, dovoluji si uveřejnit informaci z mailu od paní redaktorky:

  ...Z toho, co jsem natočila, odvysílám ve středu 5.9. kolem 10:50 dopoledne (možná o chvilku dříve) krátký příspěvek v rubrice Zaujalo nás. Po odvysílání by měl být zvuk ke stažení na www.rozhlas.cz/praha v rubrice Rádio na přání.
  Přesný termín vysílání půlhodinového dokumentu Vám ještě napíšu.
  Kdybych použila kousek natočeného materiálu ještě někde jinde, dám vědět. ...


  Přeji příjemný poslech
  Antonín Terber

(4.9.2007)
 • !!! Oprava k propozicím na závody v Mostě (1.9.2007) !!!
  P. Terber se omlouvá za chybu v propozicích na závody v Mostě - cena za ustájení ve výši
  500,- Kč zahrnuje pouze nastlaný box - nezahrnuje krmení, jak je v propozicích omylem uvedeno. Krmení je možné na místě dokoupit.

(28.8.2007)
(23.8.2007)
(17.8.2007)
(15.8.2007)
(14.8.2007)
 • VV ČJF na základě návrhu komise vytrvalosti schválil pro rok 2008 pořádání mistrovství ČR ve vytrvalosti formou seriálu závodů, z čehož vyplývá:
   1) zájemci o pořádání závěrečného závodu a zároveň celkového vyhodnocení mistrovství požádají o přidělení tohoto závodu ČJF (na formuláři, který je dostupný na webových stránkách ČJF). TERMÍN 15.8.2007
   2) zájemci o pořádání některého ze závodů seriálu mistrovství na stejném formuláři požádají o přidělení komisi vytrvalosti. Formulář odešlou na mailovou adresu ante.likoli@tiscali.cz do 30.9.2007
 • aktualizována stránka Mistrovství ČR
 • v Kalendáři soutěží ve světě přidány propozice na závody v Pau (Francie), které se konají 28.10.2007
 • ...zde... si můžete přečíst zprávy FEI Press News 42/2007 (v ang.)

(9.8.2007)
(26.7.2007)
(16.7.2007)
 • ve Fotogalerii naleznete fotografie Petry Mikoláškové z Třebušína (16.6.2007)

(9.7.2007)
(9.7.2007)
 • závody v Netvořicích - Tuchyni, které se měly konat 7.7.2007, se ze závažných důvodů ruší !!!

(28.6.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na závody v Netvořicích - Tuchyni, které se konají 7.7.2007
 • pro potřeby pořadatelů je ... zde ... ke stažení oficiální veterinární karta, která je od letošního roku používaná. /naleznete ji též v kalendáři soutěží v ČR/

(20.6.2007)
 • ve Fotogalerii vloženy fotografie ze závodů v Sloupu v Čechách, které se konaly 19.5.2007

(14.6.2007)
 • ve Fotogalerii vložena další várka fotek ze závodů v Zelčíně, které se konaly 9.6.2007, tentokráte od Lucky Foltýnové

(12.6.2007)
 • ve Fotogalerii vloženy fotky ze závodů v Zelčíně, které se konaly 9.6.2007

(11.6.2007)
(10.6.2007)
 • Upoutávka na časopis pro vytrvalost / web tip:
  Please enjoy reading issue 11 of www.enduranceworldonline.com which is online in six languages : English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol and Arabic
 • Prosba od slovenských vytrvalců:
  Dňa 3.3. 2007 nám bola ukradnutá 5 ročná kobyla plemena SHAGYA ARAB.
  Kobyla je čiernej farby, s bielym prúžkom na hlave (hviezda prechádzajúca v nosový pruh a šnupku), na ľavej zadnej nohe má bielu sponku aj kopyto. Kohútiková výška cca 150 cm.
  Jej meno je KASR EL NIL I - 4 KHARMINA.
  Výpaly má: na ľavom stehne - SK, na ľavom sedle (ľavá strana chrbta) - KN 1, na pravom sedle (pravá strana chrbta) - 4.
  Je žrebná, termín ožrebenia je 15. jún.
  Prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí by nám vedeli o našej kobylke poskytnúť nejaké informácie, aby nás kontaktovali. Ponúkame finančnú odmenu! V prípade potreby pomôžeme s vymánaním kúpnej ceny od zlodejov.

  Ing. Lydia Jurikova
  053 04 Bijacovce 142
  SLOWAKEI
  Tel.: 0905636302, 0905899275, 004915154088439
  Mail: haisha@orangemail.sk, piokova@hotmail.com
   
(kliknutím na obrázek se zobrazí plný formát)

(29.5.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR vloženy výsledky ze závodů v Rakvicích (21.4.2007) a v Podsedicích (28.4.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR přidána přihláška na MČR seniorů, které se bude konat 23.6.2007 v Kozlově (JK Lofran)
 • ve dnech 18. - 19. 5. 2007 proběhlo ve Sloupu v Čechách školení veterinářů pro disciplínu endurance. Školení se zúčastnili:
            MVDr. Karel Volf
            MVDr. Jan Toth
            MVDr. Šárka Stratilová
            MVDr. Eva Ludvíková
            MVDr. Mojmír Dvořák
            MVDr. Petr Jahn
            MVC. Petra Viziová
            MVC. Jaroslav Bretšnajdr
  Všichni výše uvedení veterináři a kandidáti na tento titul mohou být oslovováni pro účast ve veterinárních komisích na závodech.

(24.5.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR vloženy výsledky ze závodů v Sloupu v Čechách, které se konaly 19.5.2007
  /pozn. Vzhledem k jinému způsobu hodnocení kp, jsou jeho výsledky navíc ještě zpracovány do excelové tabulky, protože program, který zpracovává výsledky, toto hodnocení neuměl. V této tabulce jsou také správně získané body./

(22.5.2007)
 • v Kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na závody v Zelčíně (9.6.2007), Třebušíně (16.6.2007) a Kozlově (23.6.2007)

(15.5.2007)
 • !!! Upozorňujeme všechny zájemce o start ve Sloupu v soutěži "S" 97 km, že se mění a posouvá hranice km na "ST" 100 km.
  Odůvodnění: Pořadatel ze závažných důvodů nemůže snížit kilometráž na daných okruzích a jelikož by soutěž "S" byla v horní hranici korenspondující s "ST". Okruhy budou 4 x 25 km. !!!

(14.5.2007)
 • ve Výsledcích naleznete tabulku výsledků koní a jezdců za rok 2006

(9.5.2007)
 • v kalendáři soutěží v ČR vloženy výsledky závodů v Podsedicích, které se konaly 5. května 2007
 • Souběžně se závody ve Sloupu v Čechách se bude konat školení veterinářů vytrvalosti. Školitelem je MVDr. Petr Jahn a harmonogram je následující:
  Pátek 18.5.2007 - 17,30 Zahájení školení
  17,35 Teoretický výklad
  19,00 Praktické cvičení vyšetřování koní na vytrvalostních závodech

  Účastníci mohou pokračovat v praktických cvičeních během závodů v sobotu 19.5.2007. Pokud by některý z účastníků potřeboval zajistit ubytování, nechť se telefonicky obrátí na paní Ljubu Stanojkovičovou - 736 137 968

(6.5.2007)
Změny k závodům v Sloupu v Čechách (JK Minifarma), konaným 19.5.2007

Paní Stanojkovičová upozorňuje na tyto změny :
 • KP je 25 kilometrů a tedy limit 188 minut
 • Z je 50 km (25 + 25), limit bude doplněn
 • L je 75 km (25 + 25 + 25), limit bude doplněn
 • S je 97 km (24 + 24 + 24 + 25), limit bude doplněn
 • Změna je u členů veterinářů - přijede MVDr. Šárka Stratilová a MVDr. Jan Toth
 • Hodnocení KP je změněno! Nebude průběžná vet. kontrola, ale průjezdy na stanovený čas s použitím čipů v systému SPORT-IDENT. Poznámka : čipy se budou vybírat po závodě proti průkazu koně a za ztrátu (poškodit nejde) je částka 500,- Kč!
 • Časy startů mohou být ještě upraveny podle soutěží
 • Vstupní vet. kontrola pro KP a Z je v rozpise otočený čas, tj. pro KP bude v 8:30 a pro Z bude v 8:00
              Antonín Terber

(25.4.2007)
 • v kalendáři soutěží ve světě vloženy propozice na závody v Bábolně (Maďarsko), které se konají 27.-29. dubna 2007

(8.4.2007)
 • v kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na závody v Podsedicích (SJK Stáj Godolphin), které se konají 5. května 2007 a na závody v Sloupu v Čechách (JK Minifarma Sloup), které se konají 19. května 2007
 • v sekci Naše sportovní stáje přidán odkaz na stránky JK Minifarmy Sloup

(30.3.2007)
 • v sekci Fotogalerie naleznete fotky ze spojených arabských emirátů - odkaz UAE 2007. Pro zpříjemnění prohlížení bylo vygenerováno fotoalbum.

(23.3.2007)
 • zájemci o složení ZZVJ pro endurance nechť se obrátí na p. Terbera (tel. 731 607 354, 603 426 147, ante.likoli@tiscali.cz ), který má poslední dvě volná místa na 8.4.2007 v TJ Tatran, Ústí nad Labem
 • v kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na závody v Zbraslavi u Brna (Stáj Karolína), které se konají 28. dubna 2007

(13.3.2007)
 • prezentaci (PowerPoint) s vyhodnocením vytrvalosti naleznete ...zde...
 • Fotografie z vyhlášení jezdce a koně roku 2006 :
  (pozn. 3 fotka - skokanky roku Martina Drásalová a Naďa Pospíšilová)

 •   
  (kliknutím na obrázek se zobrazí plný formát)

 • v kalendáři soutěží ve světě vloženy odkazy na webové stránky s informacemi o šampionátech v Compiegne (Francie) a Companhia das Lezírias / Barroca d'Alva (Portugalsko)

(12.3.2007)
 • v kalendáři soutěží ve světě vložena pozvánka na závody v Italské Parmě, které se konají 13.-15. dubna 2007

(5.3.2007)
 • v kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na první letošní závody, a to v Rakvicích, které se konají 21. dubna 2007

(2.3.2007)
 • dne 22.2.2007 odcestoval MVDr.Petr Jahn do Spojených Arabských Emirátů, který získal pozvání po Zábřežském ME OPEN od Jezdecká Federace v Abu Dhabi, aby rozhodoval jako veterinární lékař v Dubaji na závodech v Scharzy.

(26.2.2007)
 • Prvních pár fotografií ze Spojených arabských emirátů :

 •    
  (kliknutím na obrázek se zobrazí plný formát)

 • v sekci Odkazy přidán odkaz na slovenské stránky vytrvalostního ježdění www.endurance.sk

(22.2.2007)
 • Článek MUDr. Heleny Terberové o účasti českých juniorek na soutěži Prezident Cup v UAE si můžete přečíst ...zde...

(20.2.2007)
Czech junior Team na soutěži Prezident Cup, Abu Dhabi, UAE

Česká ekipa se umístila na 5. místě (Markéta Terberová), 7. místě (Kateřina Kyselá) a 8. místě (Petra Trojáková) z celkového počtu 54 jezdců. Poděkoval jim i osobně šejk Sultan Bin Zayed Al Nahyan - prezident UAE

Hotel pro Český juniorský Team, který poskytl H.H.Sultan Bin Zaeyd Al Nahyan v Abu Dhabi "HOTEL Sheraton":
   
(kliknutím na obrázek se zobrazí plný formát)

(12.2.2007)
 • Informace k vyhlášení koně roku 2006 v Zábřehu :
  • Začátek v 11 hod.
  • Následuje beseda s MVDr.Petrem Jahnem o metabolice v soutěžích
  • Slavnostní oběd s občerstvením pro přítomné (hrazeno z příspěvku ČJF)
  • Informace o pravidlech a jejich změnách, kalendář 2007 atd.
  • Slavnostní vyhlášení jezdce a koně roku

 • Další informace :
  Dne 7.2. v 9.30 dopoledne odlétá skupina juniorských jezdců do Spojených Arabských Emirátů na soutěž Prezident Cup se startem 10.2.2007 v 6,30 místního času.
  Czech junior Team ve složení Kateřina Kyselá, Markéta Terberová a Petra Trojáková, budou tak první reprezentanti mimoevropské soutěže z CZ.
  Držme jim palce.
  Účast a podporu pro jezdce na soutěži přislíbila i Česká Velvyslankyně Věra Jeřábková a společnost Škoda Auto Mladá Boleslav/Dubai která zapůjčí osobní automobily.

  Informace o soutěži získáte na webu www.equafed.ae ve stejný den získáte i jejich umístění na těchto stránkách.

  Koně pro tuto soutěž jim zapůjčí z vlastní stáje WRSAN Stables H.H.Sultan Bin Zayed Al Nahyan – prezident UAE

 • v sekci Naše sportovní stáje upraven odkaz na stránky Stáje Kyselý Zábřeh a přidán odkaz na stránky Lady Hrabalové a Lary

(2.2.2007)
(22.1.2007)
VYHLÁŠENÍ JEZDCE A KONĚ ROKU 2006

bude v termínu 24. února 2007 v 11 hod v Zábřehu na Moravě. Místo "Motel u Kovářů" asi 1km od stáje Kyselých (u vlakového přejezdu).

Možnost ubytování na tel : 583411074 / 583411152

(16.1.2007)
Zvolte jezdeckou osobnost roku!

Veřejné ankety jsou již zaběhnutým koloritem žofínských galavečerů a ani tentokrát tomu nebude jinak. Máte příležitost zapojit se do volby jezdecké osobnosti roku 2006, a to napříč spektrem všech disciplín pod Českou jezdeckou federací. Jezdeckou osobností roku by se měla stát ta osoba, která byla úspěšná v uplynulém roce ať již jako jezdec, trenér, majitel, chovatel, funkcionář, organizátor apod. - zkrátka jakkoliv se zapojila do aktivit kolem jezdeckého sportu, a to významným způsobem, který podle vás předčil všechny ostatní.

Volba Osobnosti roku proběhne dvoukolově. V prvním kole vás nebudeme omezovat žádnou nominací, naopak vy nominujete své favority. Do druhého kola postoupí tři nejúspěšnější adepti, avšak bez prozrazení jejich pořadí, aby nemohlo být ovlivněno další hlasování.

A jak tedy hlasovat?

Pošlete SMS zprávu se jménem svého adepta na telefonní číslo 900 15 08 (jednotné pro všechny operátory) v následujícím tvaru: JE mezera OSOBNOST mezera PRIJMENI mezera JMENO (např. JE OSOBNOST NOVAK JAN). Cena jedné této SMS je 8 Kč včetně DPH. Z každé SIM karty (telefonního čísla) můžete zaslat pouze 1 hlas! Pečlivě proto uvažte, koho do zprávy uvedete. Hlasovat můžete od 28. prosince až do 15. ledna (! - oproti původní informaci uvedené v lednovém Jezdectví je hlasování prodlouženo o čtyři dny). Jména postupujících do druhého kola budou uveřejněna 25. ledna v únorovém Jezdectví a současně na internetových stránkách www.jezdectvi.cz. Druhé kolo hlasování bude probíhat od 25. ledna do 8. února. Mezi autory došlých SMS zpráv bude rozděleno celkem 20 vstupenek na zmíněný galavečer a dalších deset jich obdrží věcné ceny (např. předplatné Jezdectví, čepici, popř. ledvinku s logem časopisu).

Poskytovatelem služby je BAUER MEDIA, v. o. s., V. Huga 6, 150 00 Praha 5.
Kontakt: sms@bauermedia.cz nebo infolinka: +420 257 323 251, cena hovoru dle vašeho tarifu pro volání do pevné sítě.

(29.12.2006)
(22.12.2006)

(kliknutím na obrázek se zobrazí plný formát)

 • 13.12.2006 Přišla na ČJF oficiální pozvánka od H.H.Sheikh Sultan Bin Zayed Nahyan a královské stáje WRSAN u Abu Dhabi(UAE) pro české jezdce odměnou za uspořádání Mistrovství Evropy OPEN junioři a mladí jezdci v Zábřehu a za umístění jezdce do 5.místa .

  Pozvání je na soutěž Prezident Cup junior pro Kateřinu Kyselou a Markétu Terberovou se startem 10.2.2007 a na soutěž Prezident Cup Senior pro Jakuba Kyselého se startem 17.2.2007.

  Startovat budou na koních královské stáje WRSAN Abu Dhabi.

 • Trenérka juniorů pro anglický team (přítomna s týmem Anglie v Zábřehu) hledá děvče ve věku od 18 - 21 let pro práci na jejích soukromých 6 arabských koní pro trénink endurance v Anglii.Nutná licence a registrace u FEI. Možnost startů Anglii.
  V nabídce je ubytování a strava včetně odměny.

  Podobná nabídka práce s cvičitelským průkazem a licenci pro výcvik dětí a mladých jezdců pro Anglickou stáj v Manamě(Bahrain) včetně ubytování,stravy a odměny okolo 300BD. ( kurz 1BD-67Kč)

  Na období 1,5roku a více.
  První kontakt přes : mkysely@iol.cz


 • v sekci Naše sportovní stáje přidán odkaz na stránky stáje SJK Stáj Godolphin

 • novinky a zprávy roku 2006 přesunuty do Archivu

(16.12.2006)
(5.12.2006)