Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Novinky


 • Školení rozhodčích a stavitelů tratí pro vytrvalost
  Bude-li 20 účastníků, bude kurz stát max 2500,- Kč. Zahájení se předpokládá v únoru, přibližně 1x týdně v podvečer nějaká teorie, nebo podle množství celý den o víkendu, závěrečné zkoušky do konce roku. Rozložení školících dnů se bude konzultovat s účastníky.

(vložila Barbora Křtěnská, 17.12.2008) • Školení rozhodčích a stavitelů tratí pro vytrvalost
  Školení uspořádá oblast Praha, přihlášky zasílejte zároveň na oblast Praha i na svou mateřskou oblast, která vám potvrdí splnění vstupních podmínek. Nezapomeňte uvádět čísla licencí a subjekt, za který jste registrováni.

(vložila Barbora Křtěnská, 11.12.2008) • Změna v označování koní po 1.7. 2009
  Podle Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6.června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, bude od 1.7.2009 povinné označování koní čipy. Bude to platit pro koně nově označované, tzn. koně, kteří budou do 1.7.2009 označeni podle dosavadní legislativy (např. výžehem), ti označeni čipem být nemusejí, těm platí jejich původní označení.

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 6.12.2008)(vložila Ing. Marina Novotná, 5.12.2008) • Doplnění kalendáře na rok 2009
  8.-9.5. 2009 - Sloup KP - ST
  6.6.2009 - Třebušín KP - ST a zároveň Mistrovství severočeské oblasti juniorů a seniorů
  14.6.2009 - Lázně Bělohrad
  5.7.2009 - Pardubice CEI** + MČR J,Y a Z, L, S
  18.7.2009 - Chřebřany KP - ST
  8.8.2009 - Vilémov KP - S
  15.8.2009 - Ústí nad Labem - JK Natural
  22.8.2009 - Nučice
  5.9.2009 - Paseky
  19.9.2009 - Vrchovany KP - S
  9.-11.10.2009 - CEI*** + MČR sen v Mostě

(vložila Lucie Kalová, 5.12.2008) • Komise vytrvalosti vyzývá zájemce o získání licence Rozhodčího pro vytrvalost a Stavitele tratí pro vytrvalost, aby se nahlásili komisi vytrvalosti a také na svých oblastech. Při dostatečném zájmu je v plánu otevření kurzů, zakončených zkouškou. Podmínky, které je třeba splňovat pro zařazení do kurzu je možné najít na webových stránkách ČJF v sekci Vzdělávání - Podmínky pro zkoušky, platné od 1.4.2005 (viz http://www.cjf.cz/dokumenty/vzdelavani/vzdelavani_cjf_1_4_2005.pdf)

  Komise by také ráda připomněla jezdcům, kteří mají nárok na udělení výkonnostních odznaků ve vytrvalosti, aby prostřednictvím svých subjektů požádali na příslušné oblasti. Komise navrhuje předat výkonnostní odznaky na vyhodnocení Koně Roku. Podmínky, které je třeba splnit pro udělení výkonnostního odznaku, je možné najít na webových stránkách ČJF v sekci Dokumenty - Výkonnostní odznak (od 1.1.2006) (viz http://www.cjf.cz/dokumenty/legislativa/odznak2006.pdf).

(vložila Ing. Marina Novotná, 25.11.2008)(vložila Lucie Kalová, 19.11.2008) • Výzva pořadatelům : mohli bychom zde dát dohromady kalendář na rok 2009?
  8.-9.5. 2009 - Sloup KP - ST
  6.6.2009 - Třebušín KP - ST a zároveň Mistrovství severočeské oblasti juniorů a seniorů
  5.7.2009 - Pardubice CEI** + MČR J,Y a Z, L, S
  18.7.2009 - Chřebřany KP - ST
  8.8.2009 - Vilémov KP - S
  15.8.2009 - Ústí nad Labem - JK Natural
  22.8.2009 - Nučice
  5.9.2009 - Paseky
  9.-11.10.2009 - CEI*** + MČR sen v Mostě
  Pište, prosím, do diskuze, případně na e-mail komise@vytrvalost.cz

(vložila Barbora Křtěnská, 13.11.2008) • Vážená vytrvalecká veřejnosti,
  když jsem byla poprvé vyzývána k podání informací, přiznávám, že se mi do toho ani trochu nechtělo, a po pravdě jsem ani nebyla schopna dát dohromady pokud možno nezaujatě pouhá fakta a umožnit Vám všem udělat si svůj vlastní obrázek a vytvořit vlastní názor na věc.Když jsem v # poslední době vysvětlovala všem,proč potřebuji podpisy,o kterých se níže zmiňuji,reakce všech zúčastněných byla jednoznačná-Báro,zveřejni to> Pokusím se o to tedy teď s odstupem, protože se domnívám, že si to zasloužíte. Takže tedy fakta: Vytrvalostní komise v tehdejším složení:Jirsa,ing.Novotná,MVDr.Kalová,Křtěnská,Terber naplánovala v letošním roce soustředění s francouzským trenérem G. Perezem určené pro vybrané juniory, na které měla v rozpočtu částku 23.000,-Kč. Jelikož by tato částka nepokryla celé náklady odhadované na cca 40.000,-Kč dohodlo se taktéž jednodenní školení pro veřejnost a zároveň doplnění volných míst na juniorském školení účastníky nezařazenými do výběru, kteří si náklady uhradí sami v plné výši. Z takto získaných peněz se celé školení dofinancovalo. Celkem se účastnilo 16 lidí = 8.000,- za poplatky (500,-Kč) a dva senioři na vlastní náklady = 6.000,-Kč Celkem 14.000,-Kč. Tehdejší člen vytrvalostní komise pan A. Terber navrhl uspořádat celou akci v JK Minifarma Sloup, jelikož se nachází v severočeské oblasti, která přispěla na soustředění částkou 5.000,-Kč.
  Mezitím se mi podařilo získat zaplacení celého soustředění Českou jezdeckou federací, takže po skončení celé akce předala Minifarma vytrvalostní komisi 14.000,- Kč, které odmítla vyúčtovat jako příjem oddílu. Na jednání komise, kde se upotřebení těchto zbylých finančních prostředků řešilo se pan Terber již nedostavil a informoval komisi o svém odstoupení z funkce, s čímž bohužel souviselo vyjádření, že veškeré materiály doposud zpracovávané na jeho osobním počítači, zahrnující též tabulky s evidencí bodového hodnocení jezdců a další informace jsou jeho majetkem, který nebude předávat.. Zároveň odmítl svou účast jako rozhodčího na nejbližších závodech, což znamenalo, že nebude k dispozici výsledkový program, neboť druhý národní rozhodčí pan Nachtigal na závody doposud s počítačem nejezdil. Z výše uvedených důvodů se komise (ve složení: Křtěnská, Jirsa, Novotná, Kalová) rozhodla za uvedené peníze pořídit notebook s tiskárnou a programem umožňující okamžitý tisk výsledků na jednotlivých závodech a poskytnout ho pořadatelům, kteří jsou ze zákona povinni mít výsledkový program a související výpočetní techniku k dispozici pro rozhodčí, nikoliv naopak, jak tomu doposud bylo ve vytrvalosti zvykem. Tímto rozhodnutím jsme tedy ve skutečnosti ušetřili peníze pořadatelům závodů. Jediným problémem dle mých správných předpokladů zůstalo vyúčtování této transakce, neboť Výkonný výbor ČJF nesouhlasil s přímým vyúčtováním financí jednotlivým účastníkům školení, ale pouze s variantou jejich podpisu o daru výše uvedené částky přímo ČJF, což nezaručuje její další upotřebení v rozpočtu vytrvalostní disciplíny. Z tohoto důvodu jsme navrhli, že pořadatelem školení se uvede přímo JS Concordia, která rovněž vypíše účastníkům příjmové doklady a nechá na sebe vyplnit účet na zakoupené zařízení.Důvodem tohoto řešení je fakt,že komise vytralosti # není právnická osoba a majetek do užívání může Čjf svěřit pouze registrovanému subjektu. Tento postup jsme uvedli v zápisu z jednání komise a zveřejnili jej na webu.
  Ale jelikož každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, vše působilo správným dojmem jen do okamžiku, než mi díky své čestnosti dal pan Ing. Pecháček na VV přečíst dopis, který byť nebyl určen mně bezprostředně se mně dotýkal a šrám na duši z jeho obsahu mám doteď.
  Jeho pisatel p. Terber v něm informoval p. Ing. Pecháčka, že ve věci vyúčtování výše popsané akce zvažuje trestní oznámení podané na mou osobu, jakožto zástupce JS Concordie. Podotýkám, že přímo na tomto jednání jsme dále finanční záležitosti školení neprobírali, pouze jsme se dohodli na pozdější konzultaci s ing.Šretrem,který měl navrhnout # # jiné řešení,pokud by ve vyúčtování skutečně nedostatky shledal. Po dalším jednání s ČJF mi bylo telefonicky doporučeno (Ing. Pecháčkem a Ing. Šetrem) nechat si účastníky školení potvrdit souhlas s naložením vybraných prostředků, což jsem také učinila a mohu toto doložit. Toto je celá má snaha o podání vysvětlení, které je v mých silách a pokus o vytvoření nezaujatého textu, na který si v rámci možností můžete vytvořit svůj vlastní názor očima veřejnosti.

(vložila Barbora Křtěnská, 12.11.2008) • Výsledky seriálu mistrovství ČR seniorů jsou k shlédnutí ...zde... (.xls, 76 kB)
  MISTREM ČR 2008 SE STAL JAROMÍR ŠIROKÝ s koněm CEZARIO MANFRED

   
 • Výsledky Mistrovství světa (Malajsie) jsou k shlédnutí na adrese www.endurance.net/2008WEC/#results
  Jezdci ze Slovenska skončili na 41. místě Katarína Šafranová + Nazira 12,58 km/hod a na 44. místě Feras Boulboul + Medina 12,19 km/hod. Závod dokončilo 48 startujících ze 127.

(vložila Lucie Kalová, 10.11.2008) • Neoficiální výsledky MS v Malajsii :
  1. Maria Mercedes Alvarez Ponton + Nobby (ESP) 17,87km/h
  2. Augstin Vita + Baraka Ibn Al Tamah (ARG )17,55km/h
  3. Sultan Ahmed Sultan Bin Sulayem + Tazoul el Parry (UAE) 17,19km/h
  v soutěži družstev první místo : UAE

(vložila Lucie Kalová, 9.11.2008) • 17.-19.10.2008 se konaly závody v Göttingen - Holzerode (Německo).
  Kompletní výsledky soutěží naleznete v Kalendáři soutěží ve světě
   
 • Výsledky Středoevropského poháru (CEEC) jsou k shlédnutí ...zde... (.doc, 1MB)
  V kategorii juniorů zvítězil Miroslav Jadlovský, jako druhá se umístila Kateřina Kyselá. Další umístění ve výsledcích. V kategorii seniorů se výborně umístili : Jadlovský Petr / Úcta k Tebe - 2. místo; Kyselý Jakub / Woody 3 - 3. místo a Štefek Emil / Umag - 4. místo.
  zdroj informací - Milan Kyselý, Ing. Vladimíra Šebková

(vložila Lucie Kalová, 7.11.2008) • Výzva pořadatelům : mohli bychom zde dát dohromady kalendář na rok 2009?
  8.-9.5. 2009 - Sloup KP - ST
  6.6.2009 - Třebušín KP - ST a zároveň Mistrovství severočeské oblasti juniorů a seniorů
  5.7.2009 - Pardubice CEI*** + MČR J,Y a Z, L, S
  8.8.2009 - Vilémov
  15.8.2009 - Ústí nad Labem - JK Natural
  5.9.2009 - Paseky
  9.-11.10.2009 - CEI*** + MČR sen v Mostě
  Pište, prosím, do diskuze, případně na e-maily komise@vytrvalost.cz

(vložila Lucie Kalová, 6.11.2008) • Z důvodu, že někteří dříve registrovaní uživatelé byli registrováni pod zjevně nepravými jmény, byli tito smazáni. Pokud se tento zásah dotkl někoho neprávem, omlouváme se a prosíme o opětovnou registraci.
  Děkujeme vám za pochopení.

(vložil Martin Litov, 3.11.2008) • Vážení a milí chovatelé, majitelé, jezdci, wrangleři a příznivci vytrvalostního sportu, oznamuji vám všem, že jsem se jako vlastník domény a webového prostoru vytrvalost.cz rozhodl bez ohledu na existující antagonistické názory požádat webmastera o provedení úkonů, vedoucích k opětovnému zprovoznění sekce Diskuse.
  Přijímám odpovědnost za tento krok, který nemusí být mnohými z vás přijat kladně, avšak jsem přesvědčen, že široká veřejnost má mít k dispozici prostor pro vyjádření svých věcných a kultivovaných názorů, nápadů a podnětů. S tím samozřejmě souvisí i má prosba. Prosím všechny, kteří se v budoucnu hodlají do diskuse zapojit, o slušnost, věcnost, objektivitu a vypuštění zbytečných emocí, osobních útoků a nepodložených obvinění. Děkuji vám.
  S úctou Martin Hofman

(vložil Martin Hofman, 3.11.2008) • 25.10.2008 se konaly závody v Topolčiankách (SK).
  Kompletní výsledky soutěží naleznete v zahraničních výsledcích 2008
  zdroj informací - Milan Kyselý

(vložila Lucie Kalová, 1.11.2008) • Ve Zprávách z komise vložen zápis z jednání komise vytrvalosti (22.10.2008 - Litomyšl)

(vložila Lucie Kalová, 30.10.2008) • 15. 10. 2008 - Změna ve vedení disciplíny vytrvalost
  Dne 15. 10. 2008 byla na zasedání Výkonného výboru odvolána manažerka disciplíny vytrvalost Barbora Křtěnská. Důvodem k tomuto kroku byly dlouhodobé komunikační potíže uvnitř komise a v rámci disciplíny, které vedly k neřešeným rozporům při řízení této jezdecké disciplíny a dále nesrovnalosti vzniklé v oblasti hospodaření s finančními prostředky. Do doby, než bude jmenován nový manažer, byl řízením komise pověřen viceprezident pro sport Jiří Skřivan.
  VV ČJF

(vložila Lucie Kalová, 29.10.2008) • Ve vytrvalosti byl předělán rating hvězdiček vůči kilometrům (viz příloha). V tomto duchu byly opraveny naše žádosti v kalendáři FEI. Ten je již přístupný na www.fei.org, kde je v podobě, jak jsme o něj žádali. Po odstranění administrativních chyb, které na FEI vznikly přepisem, bude v této podobě schvalován v listopadu Byrem.

  Průběžné hodnocení FEI žebříčku
  k datu 10/10/2008

  Pořadí Jméno Body
  Jezdci - senioři
  61 STEFEK Emil 411
  160 KYSELY Jakub 238
  216 JADLOVSKY Petr 219
  923 PFLUG Tomas 76
  1010 MYSLIVECKOVA Veronika 70
  Jezdci - junioři
  61 TERBEROVA Marketa  
  72 TROJAKOVA Petra  
  78 KYSELA Katerina  
  109 KOPECKA Tereza  
  149 HEMZALOVA Katerina  
  185 DRASALOVA Martina  
  231 LORENZOVA Silva  
  231 HACAPERKOVA Zuzana  
    
  Pořadí Jméno
  Koně - senioři
  6 UMAG
  60 WOODY 3
  130 UCTA K TEBE
  Koně - junioři
  33 WELFARE
  47 POESIA
  80 ARMANDA S
  145 ARISTA
  172 SHAGYA WANT

(vložil Milan Kyselý, 23.10.2008) • Ve dnech 11.-12.10.2008 se konaly závody v Mostě (JS Likoli). Nyní vám přinášíme výsledky národních soutěží. Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       T 166 km - bez umístění
       ST 120 km - Hana Keltnerová / Saklavi Hasim
       S 81 km - Jakub Kyselý / Woody 3 (+ cena kondice)
       L 65 km - Lucie Škábová / Latifa 1
       Z 42 km - Martina Studničková / Amír al Asmar
       kp 29 km - Pavlína Pflugová / Kevin 7

  Kompletní výsledky soutěží naleznete ve Výsledcích 2008
  zdroj informací - Antonín Terber

(vložila Michaela Litovová, 21.10.2008) • Ve Zprávách z komise vloženy zápisy z jednání komise vytrvalosti (9.7.2008 - Křepenice, 2.8.2008 - Mníšek, 6.9.2008 - Paseky a 11.10.2008 - Most)

(vložila Barbora Křtěnská, 17.10.2008) • Na jednání komise 11.10.2008 v Mostě byl do komise přijat Milan Kyselý.
  VV ČJF dne 15.10.2008 odvolal manažerku z funkce a vedením komise byl pověřen J. Skřivan.

(vložila Barbora Křtěnská, 16.10.2008) • Ve dnech 11.-12.10.2008 se konaly závody v Mostě (JS Likoli). Prozatím jsou k dispozici výsledky mezinárodních soutěží.
  Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       CEI*** 166 km - URSULA KLINGBEIL / TARON EL SAMAWI (Německo)
       CEI*** 120 km - TANJA VAN WILLIGEN / SHAJAN (Dánsko)
       CEI-J-YR*** 120 km - MARIA HAGMAN-ERIKSSON / NADIR (Švédsko)
       CEI** 81 km - JAKUB KYSELY / WOODY 3 (ČR)
       CEI-J-YR** 81 km - MARKÉTA TERBEROVA / JOULIK DE VILLENEUVE (ČR)
       CEI* 65 km - ALEXANDRA ENGLEDER / MAHARANI POX (Rakousko)

  Výsledky : CEI* 65 km  CEI-J-YR** 81 km  CEI** 81 km  CEI-J-YR*** 120 km   CEI*** 120 km  CEI*** 166 km
  zdroj informací - Antonín Terber

(vložila Michaela Litovová, 14.10.2008) • Článek k probíhajícím diskuzím a současnému stavu ve vytrvalosti "Z jedné vody na čisto", autor Bára Křtěnská

(vložila Barbora Křtěnská, 3.10.2008) • Tuto sobotu, 27.9.2008, se konalo Mistrovství Evropy juniorů (CH-EU-YR-J - 120 km) v Oviedu, Španělsko. Vítězkou se stala Lucie Marin na koni Lamiah el Oued z Francie. Z české výpravy závod úspěšně dokončila Markéta Terberová na klisně Wellfare a to na 20. místě z 62 startujících dvojic.
  ... výsledky ...
  zdroj informací - Ing. Vladimíra Šebková

(vložila Michaela Litovová, 29.9.2008) • Ve Fotogalerii vloženy fotografie Lucie Foltýnové z letošních závodů v Zelčíně a dále fotografie Jana Nágra a Jaroslava Trnky z letošních závodů v Pasekách

(vložila Michaela Litovová, 27.9.2008) • 20.9.2008 se konaly závody ve Vilémově (JK Shagya Vilémov). Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       S na 83 km - Tereza Terberová / Shekel
       L na 60 km - Barbora Pflugová / Ahmed
       Z a MVČO na 46 km - Martina Studničková / Amír al Asmar
       kp na 26 km - Tereza Kucharská / Haydée

  Kompletní výsledky soutěží naleznete ve Výsledcích 2008

(vložila Barbora Křtěnská, 23.9.2008) • V pátek 19.9.2008 se na cestu do Ovieda vydává juniorský tým. V plánu je přenocování v Německu a Francii kvůli odpočinku koní, na místo by jezdci a koně měli dorazit v pondělí. Kvalifikaci pro ME j+y Oviedo splnilo 6 dvojic, 4 projevily zájem o start. Salem 1 Martiny Drásalové se bohužel krátce před odjezdem zranil, nakonec tedy odjíždí pouze 3 koně : Poesia s Kateřinou Kyselou, Wellfare s Markétou Terberovou a Shagya Want s Petrou Trojákovou. Držme jim palce :)

(vložila Ing. Marina Novotná, 19.9.2008) • 6.9.2008 se konaly závody v Pasekách (JK Paseky). Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       S na 87 km - Eva Machková / Azil
       L na 58 km - Tereza Kucharská / Latenic
       Z a MJČO na 50 km - Blanka Provazníková / Josefina
       kp na 29 km - Nikola Juříková / Sirhael

  Kompletní výsledky soutěží naleznete ve Výsledcích 2008

(vložila Barbora Křtěnská, 16.9.2008)(vložila Barbora Křtěnská, 11.9.2008)(vložil Jiří Jirsa, 9.9.2008) • O tomto víkendu 5.-7.9.2008 se konaly mezinárodní závody v polské Warce
  Úspěchy českých jezdců :
  - Lada Hrabalová / Lara S, 3. místo v CEN* 65 km (1. místo z juniorů)
  - Jakub Kyselý / Woody 3, 1. místo v CEI** 80 km
  - Petra Trojáková / Eman 1, 1. místo v CEIJY** 80 km
  - Kateřina Hemzalová / Arista, 3. místo + cena kondice v CEI*** 120 km
  - Petr Jadlovský / Sumika, 2. místo v CEI*** 160 km
  - Emil Štefek / Umag, 3. místo v CEI*** 160 km

  Výsledky : CEN* 65 km  CEI** 80 km  CEIJY** 80 km  CEI*** 120 km  CEI*** 160 km
  zdroj informací - Milan Kyselý

(vložila Michaela Litovová, 8.9.2008)(vložila Michaela Litovová, 3.9.2008) • Vedoucím ekipy pro výjezd do Warky (Polsko) 5.-7.9.2008 je Milan Kyselý

(vložila Barbora Křtěnská, 30.8.2008)(vložila Barbora Křtěnská, 28.8.2008) • Reprezentační oblečení - je domluveno, že junioři dostanou tričko, fleesku a bundu s výšivkami. Pro tým si musí objednat - tyto 3 věci dohromady i s výšivkami stojí cca 1600,- Kč. Dále pravděpodobně nafasuje každý jezdec kšiltovky s výšivkou i pro tým. Podmínkou oblečení zdarma je, že si každý pořídí a s sebou poveze bílé rajtky a tmavomodré kalhoty, aby byli všichni jednotní.
  Děkuji, objednávky a případné dovysvětlení na mém mailu, Bára Křtěnská

(vložila Barbora Křtěnská, 27.8.2008) • Petr Jadlovský s Arsanem dokončili v Compiegne (FRA) soutěž CEI** na 119 km na 25. místě.
  Kompletní výsledky : CEI** 119 km    CEI*** 140 km
  zdroj informací - Ing. Vladimíra Šebková

(vložila Michaela Litovová, 22.8.2008)(vložila Michaela Litovová, 22.8.2008)(vložila Barbora Křtěnská, 21.8.2008) • 8.-10.8.2008 se konaly mezinárodní závody v německém Kreuthu
  Úspěchy českých jezdců :
       - Silvie Lorenzová / Armanda S, 2. místo + cena kondice v CEI-J-YR** 80 km
       - Miroslav Jadlovský / Sioux Dakota, 7. místo v CEI-O-J-YR 120 km
  Kompletní výsledky naleznete ... zde ...
  zdroj informací - Ing. Vladimíra Šebková

(vložila Michaela Litovová, 20.8.2008)(vložila Michaela Litovová, 19.8.2008)(vložila Michaela Litovová, 14.8.2008) • 2.8.2008 se konaly závody v Mníšku pod Brdy (Endurance Centrum Mníšek). Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       ST na 120 km - Antonín Hrdina / Chosita
       S na 90 km - Martina Drásalová / Salem 1
       L na 60 km - Miloslava Sedláková / Lothar el Nil
       kp na 30 km - Martina Studničková / Amír al Asmar

  Kompletní výsledky soutěží naleznete ve Výsledcích 2008

  Soutěž st. S byla zároveň Mistrovstvím České republiky juniorů. Juniorskou mistryní ČR pro rok 2008 se stala Martina Drásalová na koni Salem 1 (Jezdecký oddíl La Sard).
  Martina Drásalová / Salem 1

(vložila Michaela Litovová, 8.8.2008) • Z technických důvodů došlo ještě k úpravě výsledků kvalifikačního předkola v Zelčíně (5.7.2008). Finální verze je k shlédnutí ve Výsledcích 2008
   
 • Vyjádření rozhodčí Ivy Rédlové ke zpracování výsledků ze Zelčína si můžete přečíst ...zde...

(vložila Barbora Křtěnská, 8.8.2008) • 5.7.2008, se konaly závody v Zelčíně (JS Likoli). Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       S na 96 km - Miroslav Jadlovský / Sioux Dakota
       L na 72 km - Tereza Terberová / Shekel
       Z na 48 km - Jan Šnajdr / Žoly
       kp na 24,5 km - Barbora Hojzanová / Velvet 3
  Kompletní výsledky soutěží naleznete ve Výsledcích 2008
  ! Pozor ! výsledky kvalifikačního předkola byly ještě upraveny, platné jsou ...tyto...
  V souborech (.pdf) s výsledkovými listinami chybí udělení ceny kondice. Ceny kondice byly uděleny takto :
       S - Petr Jadlovský / Arsan - celkový počet bodů 117,6
       L - Tereza Terberová / Shekel - celkový počet bodů 95,2

(vložila Barbora Křtěnská, 30.7.2008) • v Kalendáři soutěží ve světě vloženy propozice k závodům v Stare Zukowice, Polsko, které se konají 14.-17.8.2008. Vypsány jsou soutěže : CEN** 88km / CEN* 41km / CEN 51km / CEN 36km

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 29.7.2008)(vložila Barbora Křtěnská, 29.7.2008) • Prosím juniory a mladé jezdce, kteří mají zájem o start v Oviedu, aby mě kontaktovali. Vzhledem k tomu, že většina kvalifikovaných juniorů bude startovat na MČR j+y v Mníšku pod Brdy, ráda bych po skončení závodů svolala schůzi ohledně startu v Oviedu.
  Děkuji Marina Novotná

(vložila Ing. Marina Novotná, 28.7.2008) • !!! Závody v Nučičích (23.8.2008) se z technických důvodů nekonají !!!
   
 • 19.7.2008 se konaly tuzemské závody v Lázních Bělohrad. Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       - Karin Kormanová-Doležalová / Alla star, 1. místo v L na 60 km
       - Jan Šnajdr / Žoly, 1. místo v Z na 40 km
       - Miroslava Voříšková / Cherry Monika, 1. místo v kp na 20 km
  Kompletní výsledky jsou ke shlédnutí ve Výsledcích
   
 • 18.-19.7.2008 se konaly mezinárodní závody v polské Kuznie Nowoveiska
  Úspěchy českých jezdců :
       - Kateřina Kyselá / Poesia, 1. místo v CEI** J-YR 80 km
       - Jakub Kyselý / Woody, 2. místo v CEI** 80 km
       - Emil Štefek / Umag, 3. místo v CEI*** 120 km
  Výsledky : CEN 70 km  CEI** J-YR 80 km  CEI** 80 km  CEI*** J-YR 120 km  CEI*** 120 km
  Kateřina Kyselá - 1. místo v CEI** J-YR 80 km    Jakub Kyselý - 2. místo v CEI** 80 km    Emil Štefek - 3. místo v CEI*** 120 km

   
 • 27.-29.6.2008 se konaly mezinárodní závody v rakouském Bad Blumau
  Úspěchy českých jezdců :
       - Silvie Lorenzová / CW Athos, 1. místo v CEI** J-YR 80 km
       - Petr Jadlovský / Úcta K Tebe, 6. místo v CEI*** 120 km
  Kompletní výsledky naleznete na adrese http://www.landesfachverband.at/pdf2008/badblumau.pdf

(vložila Barbora Křtěnská, 25.7.2008) • Vedoucím ekipy pro výjezd do Polska (18.-20.7.2008) je jmenován Milan Kyselý

(vložila Barbora Křtěnská, 15.7.2008) • Komise vytrvalosti zakoupila notebook, tiskárnu a program ACE Gallop a sděluje tímto pořadatelům závodů, že vše bude vždy na každých závodech k dispozici rozhodčím. Na závodech v Zelčíně se vše testovalo a mimo jiné se přišlo na to, že některé závody nemají přidělěn od ČJF kód a program v takovém případě nepracuje. Náprava už byla učiněna a příště už snad výsledky budou včas..
  V souvislosti s tím musím ale apelovat na pořadatele, že musí rozhodčím předat včas (nejlépe hodinu před technickou rozpravou ukončit prezentaci) KOMPLETNÍ SOUPIS STARTUJÍCÍCH!!! Zmatek, který měli pořadatelé v tom, kdo vlastně startuje v které soutěži a za jaký klub, případně dokonce s jakým koněm, byl neuvěřitelný a ovlivnil rovněž nemožnost vydání výsledků včas. Často se stává, že jakýsi soupis pořadatelé i mají, ale nejsou schopni předat info, kdo opravdu z jezdců přijel a dvojice zařazená na startku a následně nestartující napáchá ve výsledcích rovněž pěkný zmatek. Děkuji tímto pořadatelům, že už se podobné problémy nebudou opakovat.
             Barbora Křtěnská

   
 • ve Zprávách z komise vložen zápis z jednání komise vytrvalosti dne 11. června 2008

(vložila Barbora Křtěnská, 14.7.2008) • Ve Výsledcích prozatím vloženy výsledky kvalifikačního předkola v Zelčíně (5.7.2008), výsledky zbylých soutěží budou dodány v nejbližší době

  Prosím slečnu/paní Míkovou Ivu, aby mě urychleně kontaktovala na tel 603 119 688 nebo mailu slivovam@seznam.cz kvůli oddílu, za který startovala v Zelčíně. Pokud slečnu/paní znáte, prosím o vyřízení vzkazu.
  Děkuji Marina Novotná

(vložila Ing. Marina Novotná, 14.7.2008)(vložila Ing. Marina Novotná, 12.7.2008) • od 1.7.2008 je v platnosti novela veterinárního zákona, ze které vyplývá, že chovateli, který s koněm cestuje po ČR na sportovní akce, svody, výstavy apod., postačí jen průkaz koně. (Nicméně je třeba dodat, že ti, kdo již mají stanovené podmínky pro akce schválené od počátku roku do 30.6.2008 a pořadatel nepožádal o změnu podmínek, platí podmínky „po staru“).
  Tisková zpráva SVS ČR je k shlédnutí ...zde...
  Upravena stránka Veterinární podmínky pro transport koní - SVS ČR

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 12.7.2008) • Reportáž o návštěvě mezinárodních závodů v Oviedu, Španělsko s informacemi o stavu trati, trasách vč. map ad. naleznete na stránce Oviedo 2008

(vložila Ing. Marina Novotná, 8.7.2008) • Ve Výsledcích 2008 vloženy výsledky kvalifikačního předkola v Sloupu v Čechách (21.6.2008)

(vložil Jiří Jirsa, 7.7.2008) • Změna kilometrů v Zelčíně (5.7.2008) : KP - 24,5 km; Z - 49 km; L - 73,5 km; v S je přihlášen jeden startující, takže asi nebude

(vložila Barbora Křtěnská, 30.6.2008) • V Kalendáři soutěží v ČR vloženy propozice na závody v Lázních Bělohrad (19.7.2008)
   
 • 21.6.2008, se konaly závody v Sloupu v Čechách (JK Minifarma Sloup). Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       S na 94 km - Kateřina Kyselá / Germaine
       L na 72 km - Tomáš Pflug / Kevin 7
       Z na 48 km - Lucie Škábová / Latifa 1
  Odkazy na výsledky soutěží Z, L, S naleznete ve Výsledcích 2008

(vložila Barbora Křtěnská, 29.6.2008) • V Kalendáři soutěží v ČR vloženy opravené propozice na závody v Zelčíně (5.7.2008). Vzhledem k doplnění soutěže L budou změny v km u všech soutěží

(vložila Barbora Křtěnská, 13.6.2008)(vložila MVDr. Lucie Kalová, 19.6.2008) • Komise vytrvalosti má od 12.6.2008 4 členy. Antonín Terber se vzdal členství a komise se rozhodla prozatím pokračovat ve čtyřčlenném složení . Chtěli bych touto cestou poděkovat Tondovi za jeho dosavadní práci pro vytrvalost a doufáme do budoucna v dobrou a plodnou spolupráci. Komise vytrvalosti.

(vložila Barbora Křtěnská, 18.6.2008) • V Kalendáři soutěží v ČR vloženy schválené propozice na závody v Zelčíně (5.7.2008)
   
 • Zájemci o výjezd do zahraničí se musí písemně, t.j. nejlépe mailem, přihlásit přímo manažerovi. Pak, pokud bude jmenován šéf ekipy, což jim bude v odpovědi sděleno, stačí komunikovat už jen s ním.

(vložila Barbora Křtěnská, 13.6.2008)(vložil Antonín Terber, 11.6.2008) • V menu přidána položka Kategorizace kde naleznete (prozatím) soupis jezdců s jejich aktuální kategorií.

(vložil Antonín Terber, 6.6.2008)(vložil Antonín Terber, 1.6.2008) • Článek "Slovensko z mého pohledu" J. Jirsy ...zde...

(vložil Jiří Jirsa, 29.5.2008)
(vložil Antonín Terber, 26.5.2008)(vložila MVDr. Lucie Kalová, 23.5.2008) • Národní soutěže v Topolčiankách (24.5.2008) se jedou rozděleně - junioři x senioři. Junioři tedy nemusí dovažovat.

(vložil Antonín Terber, 20.5.2008) • Soupis přihlášených dvojic na závody v Topolčiankách (24.5.2008) :
  Jadlovský Miroslav Karina 9 CEI*** 120 km
  Jadlovský Petr Úcta k Tebe CEI*** 120 km
  Kopecká Tereza Armanda S CEI*** 120 km
  Lorencová Sylvie Pilada CEI*** 120 km
  Štefek Emil Umag CEI*** 120 km
  Hacaperková Zuzana Dolar 1 CEI** 80 km
  Pospíšilová Naďa Lavina 3 CEI** 80 km
  Myslivečková Veronika Leika CEI** 80 km
  Hemzalová Kateřina Arista CEI** 80 km
  Pflug Tomáš Split CEI** 80 km
  Kyselá Kateřina Germaine CEN 60 km
  Králová Kateřina Daho CEN 60 km
  Fil'akovská Iva Zar al Hakim CEN 60 km
  Hladiš Petr Dag 5 CEN 40 km

(vložil Antonín Terber, 19.5.2008) • Zdravím všechny, kteří pojedou tento týden na závody do Topoĺčianok. Jak jsem informován, je přihlášeno 13 dvojic. Naším cílem je nejenom sportovně uspět, ale i reprezentovat. Já jsem odpovědný komisi vytrvalosti, kterou jsem byl pověřen vedením naší výpravy, ta je odpovědná VV ČJF. Po zkušenostech z výjezdů, které jsem zažil, a i z posledního z Bábolny kde jsem nebyl, budu požadovat, aby veškeré sportovní a organizační záležitosti byly konzultovány se mnou. Nebudu trpět partyzánské akce. Každý účastník bude dodržovat mé pokyny nebo dohody, na kterých se dohodneme. Jezdec je odpovědný za svůj doprovod v plné míře. Nechci znovu zažít, aby se mě ptali zahraniční přátelé, zda bylo u nás také vynalezeno mýdlo. Chápu, že každý nechce spát v hotelu, ale to neznamená, že musí mít na sobě několik dnů to samé triko, nekoupat se, zvláště když je kde a smrdět. Nechci zažít mezinárodní ostudu neposkytnutí pomoci jinému jezdci při nehodě. Každý problém, který jezdec bude mít, se budeme snažit společně vyřešit. Jezdec, který při závodě musí mít licenci ČJF, reprezentuje tuto organizaci, náš stát a své kamarády jezdce. Pokud dojde k porušení našich pravidel nebo zásad, přijde jezdec na rok o licenci, jak bylo managerem disciplíny navrženo. Prosím jezdce o ještě jednu kontrolu všech očkování, razítek a licencí.
  S pozdravem von Jirsa

(vložil Jiří Jirsa, 19.5.2008) • Šéfem ekipy pro výjezd do Topolčianek (24.5.2008) byl zvolen JIŘÍ JIRSA

(vložil Antonín Terber, 19.5.2008)(vložila Barbora Křtěnská, 17.5.2008) • Ráda bych velmi poděkovala Ing. Marině Novotné za úsilí, které vydala při organizaci semináře a školení s francouzským trenérem Gérardem Perrasem. I jednodenní seminář byl pro většinu zúčastněných velkým přínosem a o to víc mne mrzí, že jsem se nemohla zúčastnit celého školení. Ještě jednou velké díky, Vla´dka Šebková

(vložila Barbora Křtěnská, 15.5.2008) • v Galerii - Videích jsou vložena videa Michala Drtiny z Rakvic (26.4.2008) a Bábolny (3.-4.5.2008)

(vložil Antonín Terber, 15.5.2008) • Závazný vzor přihlášky na závody - zde (.doc)
   
 • Dopis - reakce A. Terbera na začátek letošní sezóny ve vytrvalosti - zde (.doc)
   
 • Sestavy pěkných fotografií z Rakvic a Bábolny najdete na www stránkách Michala Drtiny www.michaldrtina.cz

(vložil Antonín Terber, 10.5.2008) • ŠKOLENÍ :

  Termín : 10. 5. 2008 od 10 hod. ve Sloupu v Čechách.
  Přesné místo : PENSION A RESTAURACE SKLÍPEK (ve středu obce Sloup - naproti hasičské zbrojnici) Předběžný konec – cca 15 hod.
  Cena : 500,- Kč/osoba, není zahrnuto občerstvení.

  Otázky, témata :
  • Načasování výkonnosti, příznaky přetrénovaného koně, trénink mezi závody
  • Ladění formy. Jak dlouho před závodem největší zátěž, v jaké formě, jak velkou v porovnání se závodem
  • Krmení, krmné doplňky, elektrolyty, boostery
  • Taktika závodu z hlediska fyziologie (tepová frekvence)
  • Prokázaná souvislost mezi klidovými tepy a trénovatelností koně?
  • Jak poznat, že kůň může postoupit z určité úrovně dále
  • Anaerobní trénink

(vložila Ing. Marina Novotná, 7.5.2008)(vložil Antonín Terber, 6.5.2008) • Podrobné informace k soustředění a školení s francouzským trenérem Gérardem Perrasem naleznete ...zde... (.doc)

(vložila Ing. Marina Novotná, 1.5.2008)(vložila Barbora Křtěnská, 30.4.2008)(vložil Antonín Terber, 30.4.2008) • Tuto sobotu, 26.4.2008, se konaly první tuzemské letošní závody a to v Rakvicích (JK Rakvice). Výčet výherců jednotlivých soutěží :
       ST na 101 km - Jaromír Široký / Cezario Manfred
       S na 82 km - Miroslav Černek / Charles
       L na 57 km a zároveň Mistrovství JMO - Martina Drásalová / Kasr El Nil 1-10
       Z na 44 km - Zuzana Hacaperková / Dolar 1
       kval.předkolo na 25 km - Michaela Lančová / Mamba
  Kompletní výsledky všech soutěží naleznete ve Výsledcích 2008
   
 • fotografie ze závodů v Rakvicích můžete shlédnout na adrese : http://nella.rajce.idnes.cz/Vytrvalost_-_Rakvice_26.8.2008/

(vložil Antonín Terber, 27.4.2008)(vložil Milan Kyselý, 25.4.2008) • Mistrovství Evropy seniorů OPEN (FEI Open European Endurance Championships) se v příštím roce 2009 bude konat v Assisi, Itálie
  ...oficiální dopis z FEI... (.pdf)

(vložil Milan Kyselý, 16.4.2008) • Podrobné informace k soustředění s francouzským trenérem Gérardem Perrasem, které se bude konat 7. - 13. 5. 2008 naleznete ...zde... (.doc)

(vložila Ing. Marina Novotná, 15.4.2008) • menu rozšířeno o položku Pořádání závodů, kde naleznou nejen pořadatelé závodů spoustu užitečných rad a informací. Chybějící přílohy budou v brzké době doplněny.

(vložila Michaela Litovová, 15.4.2008)(vložil Antonín Terber, 2.4.2008) • Termín soustředění s francouzským trenérem Gérardem Perrasem je 7. - 13. 5. 2008
 • Pre Ride pro ME juniorů a mladých jezdců proběhne v Oveidu 3. května 2008 jako CEIYJ3* 120 km

(vložila Ing. Marina Novotná, 28.3.2008) • !!! Z technických důvodů jsou zrušeny závody v Podsedicích (10.5.2008) !!!

(vložil Antonín Terber, 27.3.2008)(vložil Antonín Terber, 17.3.2008) • JK Minifarma Sloup pořádá dne 18. 5. 2008 (neděle) ZZVJ - E . Další informace na stránkách klubu web.telecom.cz/minifarma . Zájemci hlaste se, prosím, včas!

(vložila Ing. Marina Novotná, 17.3.2008)(vložil Antonín Terber, 12.3.2008)(vložil Antonín Terber, 11.3.2008)(vložil Antonín Terber, 7.3.2008) • Menu rozšířeno o položku Plemeníci. Můžete zasílat nabídku plemenných hřebců s předpokladem potomstva vhodného pro vytrvalostní soutěže na webmastera. Nutný text obsahující základní informace o plemeníkovi a fotografie hřebce, případně prezentace viz. hřebci již vložení.

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 7.3.2008) • V sobotu, 1.3.2008, se ve Sportovním centru v Benešově konalo vyhlášení Jezdce a koně roku 2007. Juniorskou vítězkou se stala Markéta Terberová s 717,9 body, seniorským vítězem je Petr Jadlovský s 1035,6 body a koněm roku je klisna Sumika s 686,0 body (maj. Petr Jadlovský).
  Kompletní tabulky z vyhlášení a prezentace přednášek můžete shlédnout ...zde.... Videa přednášek a vyhlášení jsou ...zde...

(vložila Michaela Litovová, 5.3.2008) • MČR juniorů a mladých jezdců proběhne v roce 2008 v Mníšku pod Brdy, termín byl kvůli kolizi s mezinárodními závody v Kreuthu přesunut na 2. 8. 2008 (v kalendáři již opraveno)
 • z důvodu souběhu závodů ve Sloupu s mezinárodními závody v Topolčiankách byl Sloup přesunut na termín
  21. 6. 2008
  (v kalendáři již opraveno)
 • jednotná pravidla pro hodnocení Kvalifikačních předkol v roce 2008 jsou vložena v Kalendáři v ČR + si je můžete přečíst ...zde...  (.doc)
 • ZZVJ-E je možné splnit před nasbíráním 150 bodů; licence bude vydána po splnění obou podmínek - tj. ZZVJ-E + 150 bodů
 • Zpráva o odebrání medaile - ME 2007  (.doc)

(vložila Ing. Marina Novotná, 5.3.2008) • Hřebčín Napajedla nabízí pro rok 2008 čtyři plemenné hřebce s licencí pro teplokrevný chov. Kliknutím na fotografii se otevře soubor s podrobnými informacemi (.pdf). Další informace jsou dostupné na www.napajedlastud.cz
  House Rules   Magnus   Mill Pond   Security Risk

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 4.3.2008) • INFO : Sportovní centrum je v Benešově v ulici U vodárny, z městského okruhu je to směr na Novou Ves, jako když se jede na závodiště Benešov-Černý les
  <<< mapa >>>

(vložila Barbora Křtěnská, 29.2.2008) • Zveme tímto ještě jednou všechny jezdce, trenéry, rozhodčí, pořadatele, veterináře, sponzory atd. do Benešova u Prahy, na vyhlášení našich nejlepších jezdců. Mimo této krásné a slavnostní tečky zde budou nesmírně zajímavé přednášky na téma veterinární problémy a krmení koní. von Jirsa

(vložil Jiří Jirsa, 27.2.2008) • Dobrý den,
  oznamuji tímto všem, že jsem se opočítačovala a mám novou adresu bara.balu@seznam.cz
  Děkuji Barbora Křtěnská

(vložila Barbora Křtěnská, 24.2.2008) • Časový rozvrh vyhlášení jezdce a koně roku 2007 :
  Konání : 1. března 2008 od 11 hod. v Benešově ve Sportovním centru
  • 11 hod. - veterinární školení (veterinární kontrola, metabolické problémy, myopatie) - MVDr. Kalová
  • 13 hod. - výživa - Ing. Mendlík
  • cca 14 hod. - oběd
  • cca 15 hod. - vyhlašování
  • cca 17 hod. - konec
    
 • Zpráva FEI z 05/02/2008

(vložila Ing. Marina Novotná, 15.2.2008)(vložila MVDr. Lucie Kalová, 15.2.2008) • Soutěž H.H. Junior Prezident Cup na 120km v poušti u Abu Dhabi - Bouh Thibu
  Již v prvním kole vypadla Kateřina Kyselá pro neovladatelnost koně. V druhém kole vypadla Petra Trojáková na kulhání a ve třetím kole Markéta Terberová též na kulhání.
  Koně bohužel dostaly přidělené až 5 minut před startem a neměly tudíž možnost si koně vyzkoušet, jako v loňském roce den předem. Trenér Bout Thibu se omluvil, že koně nebyli připraveni, dokonce jeden kůn (Petry) šel 100km před dvěma týdny.
  Užily si slunce a pohostinnosti Wrsanu. Tak snad zase někdy příště to bude lepší.
  Rozsáhlá fotogalerie : www.endurance.net/international/UAE/2008PresidentsCupJYR/
Holky při příletu do Abu Dhabi   Holky před startem   Holky v poušti   Holky během závodu se šejkem Sultánem bin Zaed Al Nahyan   Holky po závodě

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 13.2.2008) • Vyhlášení jezdce a koně roku 2007 se uskuteční 1.března od 11 hodin v Benešově ve Sportovním centru. Součástí programu bude i školení. Tématika a časový rozvrh budou ještě upřesněny.

(vložila Barbora Křtěnská, 13.2.2008) • v sobotu 9.2.2008 by měla být v odpoledních hodinách (cca 14:00 - 17:00) na ČRo 2 Praha vysílána krátká zpráva o průběhu soutěže H.H. Junior Prezident Cup v UAE, kde nás reprezentují Markéta Terberová, Petra Trojáková a Kateřina Kyselá

(vložil Antonín Terber, 6.2.2008)(vložil Antonín Terber, 5.2.2008)
 • Díky kontaktům mezi stájí Kyselý a Wrsan stables, odlétají ve středu 6.2.2008 děvčata Markéta Terberová, Petra Trojáková a Kateřina Kyselá v doprovodu rodičů opět do Spojených Arabských Emirátů.
  Stejně jako loni se zúčastní soutěže H.H. Junior Prezident Cup na 120km v poušti u Abu Dhabi - Bouh Thibu.
  Držme jim palce.
  ...kliknutím zvětšete...

(vložila MVDr. Lucie Kalová, 4.2.2008) • V příštím roce 2009 bude Maďarská endurance pořádat Mistrovství světa juniorů a mladých jezdců v termínu 5.-6.září 2009.
  Proto v letošním roce v termínu 3.-4.května a příští rok 5.-6.května bude oficiální test pro tento závod.
  Upozorňujeme, že nastala tímto změna letošního termínu Bábolna. Termín 25.-27.4.2008 byl zrušen a nahrazen 3.-4.5.2008

(vložil Milan Kyselý, 21.1.2008) • Dobrý den,
  výkonný výbor ČJF dne 16.1.2008 rozhodl o mém setrvání ve funkci manažera vytrvalosti. Do příštího VV ČJF mám za úkol sestavit novou komisi a přednést koncepci práce komise a zkrátka začít fungovat.
  Barbora Křtěnská

(vložila Barbora Křtěnská, 18.1.2008) • Dne 12. 1. 2008 se ve Vystrkově uskutečnila schůzka příznivců vytrvalostního ježdění.
  V první polovině bylo předneseno několik připravených prezentací, druhá polovina setkání patřila diskuzi.
  Veškeré závěry, návrhy a podněty jsou subjektivní, VZHLEDEM K CHARAKTERU JEDNÁNÍ JSOU POUZE NÁMĚTEM PRO DALŠÍ ČINNOST KOMISE VYTRVALOSTI.
  ...zápis z jednání... /zápis sepsaly a na obsahu se shodly Ing. Vladimíra Šebková, MUDr. Helena Terberová a Michaela Litovová/

  Jednotlivá vystoupení a diskuzi můžete shlédnout ...zde...

(vložila Michaela Litovová, 18.1.2008)(vložila Michaela Litovová, 15.1.2008) • Vážení přátelé,
  přijměte, prosím, tento nový design webu coby náš "malinko opožděný" dárek do Nového Roku 2008. Těšit se můžete na vylepšenou diskuzi, kdy můžete editovat text (tučné písmo, kurzíva, odrážky, tabulka aj.). Dále v dohledné době přibudou informace od veterinářů. S přicházející kategorizací by měla vzniknout databáze jezdců a koní, ve které budete moci vyhledávat dle různých kritérií ... Přejeme Vám příjemné brouzdání a mnoho sportovních úspěchů.

            Martin a Michaela Litovovi, webmaster@vytrvalost.cz

(vložila Michaela Litovová, 13.1.2008) • novinky a zprávy roku 2007 přesunuty do Archivu

(vložila Michaela Litovová, 11.1.2008)(vložil Milan Kyselý, 28.12.2007)