Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

FAQ - nejčastější dotazy


Své náměty a dotazy zasílejte na e-mail komise@vytrvalost.com

     1. Rozdělení soutěží podle délky
     2. Věk koní a jezdců dle ČJF a FEI
     3. Předběžné, jmenovité a definitivní přihlášky
     4. Povinná délka odpočinku po závodech
     5. Kategorizace a kvalifikace
     6. Účast na národních závodech v zahraničí - POL, AUT, SVK, HUN a GER
     7. Start na národních závodech v zemích bez dohody
     8. Podmínky pro start na mezinárodních závodech
     9. Registrace u FEI
     10. Kvalifikace na Mistrovské soutěže
     11. Výkonnostní odznaky
     12. Platí pro hobby soutěže kategorizace jezdců?


1. Rozdělení soutěží podle délky
Délku soutěží upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní » Rules for endurance events v odstavci 814.1.5. Věk koní, kteří mohou startovat, je upraven v odstavci 815.2 a povinný odpočinek pro koně v odstavci 815.3.

NÁRODNÍ ROZDĚLENÍ :
Stupeň soutěže Délka soutěže Minimální věk koně
ZM 1-denní do 39 km 4 roky
Z 1-denní od 40 do 54 km 5 let
L 1-denní od 55 do 79 km 5 let
S 1-denní od 80 do 99 km
2-denní od 50 do 69 km v 1 dni
6 let
ST 1-denní od 100 do 139 km
2-denní od 70 do 89 km v 1 dni
3-denní od 50 do 69 km v 1 dni
7 let
T 1-denní od 140 km
2-denní od 90 do 100 km v 1 dni
3-denní od 70 do 80 km v 1 dni
7 let

MEZINÁRODNÍ ROZDĚLENÍ :
Stupeň soutěže Délka soutěže Minimální věk koně
1* 1-denní od 80 do 119 km 6 let
2* 1-denní od 120 do 139 km
2-denní od 70 do 89 km v 1 dni
6 let
3* 1-denní od 140 do 160 km
2-denní od 90 do 100 km v 1 dni
3-denní od 70 do 80 km v 1 dni
7 let
4* Mistrovství seniorů 160 km
Mistrovství juniorů od 120 do 130 km
Mistrovství 7mi letých koní max. 130 km
8 let /7 let u MS mladých koní/2. Věk koní a jezdců dle ČJF a FEI
Výpočet věku pro koně upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní » Rules for endurance events v odstavci 815.2. Výpočet věku pro jezdce upravují » Všeobecná pravidla ČJF v příloze A.
U koní i jezdců se počítá věk tak, že se na naší polokouli za den a měsíc narození bere vždy 1. ledna. Tedy například jezdec nebo kůň narozený 5. září 1992 se pro celý rok 2012 bere jako dvacetiletý. Jinak řečeno, jestliže v roce 2012 oslaví dvacáté narozeniny, tak je již od začátku roku považován za dvacetiletého. Neboli 2012-1992 = 20 let.

VĚK U JEZDCŮ :
Děti (Children) od 12 do 14 let (do konce roku, kdy dosáhnou 14 let)
tj. v daném roce je jim 12, 13 nebo 14 let
Junioři (Juniors) od 14 do 18 let (do konce roku, kdy dosáhnou 18 let)
tj. v daném roce je jim 14, 15, 16, 17 nebo 18 let
Mladí jezdci (Young Riders) od 16 do 21 let (do konce roku, kdy dosáhnou 21 let)
tj. v daném roce je jim 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21 let
Senioři (Seniors or Adult Riders) od 18 let výše

Jezdec se může zúčastnit soutěže, které odpovídá věkem. Takže například jezdec, kterému je v daný rok 18 let, může startovat jak v soutěži vypsané pro juniory, soutěži pro mladé jezdce i v soutěži pro seniory. Všem těmto soutěžím odpovídá věkem. Co se ale týče mistrovství, musel by se v daném roce rozhodnout pouze pro jednu kategorii. Podle pravidel nesmí startovat v obou resp. všech třech mistrovstvích. (Mladí jezdci jsou většinou ale spojeni s juniory.)
Seniorského mistrovství se smí zúčastnit jezdec, kterému je v daném roce alespoň 18 let čl. 124 odst. 2 Všeobecných pravidel.
V otevřených soutěžích mohou startovat všichni jezdci bez rozdílu věku, ale je na všechny pohlíženo jako na seniory (vztahuje se například na povinnost minimální hmotnosti).

VĚK U KONÍ
Viz FAQ - Rozdělení soutěží podle délky.


3. Předběžné, jmenovité a definitivní přihlášky
Postup přihlášek na závody upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní » Rules for endurance events v odstavci 818.5
Na národní závody vždy vysílá jezdeckou dvojici subjekt, registrovaný u ČJF.
Na mezinárodní závody navrhuje jezdeckou dvojici registrovaný subjekt a vysílá za ČJF komise vytrvalosti.
Termíny jednotlivých přihlášek jsou stanoveny propozicemi. Pokud je to dle propozic dáno, je třeba vždy doručit všechny tři typy přihlášek.

Předběžná přihláška znamená, že subjekt určitě plánuje vyslat soutěžící, kteří se zúčastní soutěže
Jmenovitá přihláška musí obsahovat seznam jmen soutěžících, ze kterého budou vybrána jména soutěžících pro definitivní přihlášky
Definitivní přihláška představují definitivní výběr soutěžících a koní, kteří na soutěž pojedou a obsahuje pouze jezdce a koně přihlášené na jmenovitých přihláškách

Praktický příklad:
Stáj Novákovi se rozhodnou, že by rádi na závody CEI 1* do Německa. Před termínem předběžných přihlášek sdělí tuto informaci komisi vytrvalosti, která rozhodne o jejich vyslání a zajistí předběžnou přihlášku na OV v Německu.
Před termínem jmenovitých přihlášek se Stáj Novákovi rozhodne, že pojede pravděpodobně Jan Novák a pojede buď na koni Valach Novák nebo Kobyla Novák. Tuto informaci opět sdělí komisi vytrvalosti, která zajistí podání hromadné jmenovité přihlášky na OV v Německu.
Před termínem definitivních přihlášek se Stáj Novákovi rozhodnou, že by bylo dobré, kdyby jeli Jana Nováková na koni Kobyla Novák a Jan Novák na Valach Novák. Protože Jana Nováková nebyla na jmenovitých přihláškách, nemůže už být přihlášena v definitivních přihláškách. Proto informuje komisi vytrvalosti o svém záměru vyslat Jana Nováka s koněm Valach Novák. Komise vytrvalosti zajistí hromadné podání definitivní přihlášky.
Těsně před termínem závodů se Valach Novák zraní a nemůže startovat. Stáj Novákovi musí zajistit přes komisi vytrvalosti omluvu a případně požádat o souhlas startovat s koněm Kobyla Nováková.
Pokud dojde k tomu, že se jezdec Novák s koněm Novák nezúčastní z důvodů zranění, je nutné odeslat na komisi lékařské osvědčení o takovém zranění v anglickém jazyce. I přes takovou omluvu ovšem musí Stáj Novák počítat s tím, že mu budou přeúčtovány náklady spojené s předpokládanou účastí, které pořadatel bude požadovat po České jezdecké federaci.4. Povinná délka odpočinku po závodech
Délku povinného odpočinku pro koně upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní » Rules for endurance events v odstavci 815.3. a úpravy mezinárodních pravidel, platné od 1.8.2014:
» FEI Endurance rule changes 1.8.2014 (anglická verze), » Změny pravidel FEI od 1.8.2014 (česká verze)

POVINNÝ ODPOČINEK PRO KONĚ DLE SPLNĚNÉ VZDÁLENOSTI:
0 - 40 km (pouze při odstoupení ze závodu) 5 dní
0 - 80 km 12 dní
nad 80 - 120 km 19 dní
nad 120 - 140 km 26 dní
nad 140 km 33 dní

Pětidenní odpočinek se týká pouze koní, kteří sami odstoupili ze závodu (nebyli vyřazeni) a neujeli víc než 40 km.
Příklad: Po soutěži v délce max. 80 km se může kůň zúčastnit dalšího závodu za 2 týdny. Má - li soutěž 81 km, do dalšího závodu můžeme koně přihlásit až za 3 týdny.
Byl - li ale kůň vyloučen z metabolických důvodů a jeho stav vyžadoval invazivní zákrok, řeší dobu povinného odpočinku pravidla v článcích 815.3.2, 815.3.3, 815.3.4

V účinnosti od 1.8.2014 se zpřísňují pravidla pro dobu povinného odpočinku:
Článek 815.3.3. - Pokud se kůň nekvalifikoval na CEI nebo národních závodech z důvodu kulhání, k povinnému odpočinku (definovanému v bodě 815.3.1.) se mu připočítává dodatečný odpočinek v délce trvání 14 (čtrnácti) dnů, než je opět uznán způsobilým startovat na CEI nebo národních závodech.
Pokud se kůň nekvalifikoval na CEI nebo národních závodech kvůli metabolickým problémům, které vyžadují bezprostřední invazivní ošetření, je mu nařízen odpočinek nejméně 60 (šedesát) dní před dalším startem na závodech CEI nebo národních závodech.
Článek 815.3.4. - Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodu kulhání na dvou po sobě jdoucích závodech CEI nebo národních závodech, k povinnému odpočinku (definovanému v bodě 815.3.1.) se mu připočítává dodatečný odpočinek v délce trvání 21 (dvacet jedna) dnů, než je opět uznán způsobilým startovat na CEI nebo národních závodech.
Pokud se kůň nekvalifikoval na dvou po sobě jdoucích závodech CEI nebo národních závodech nebo dvakrát v průběhu tří měsíců kvůli metabolickým problémům, které vyžadují bezprostřední invazivní ošetření, je mu nařízen povinný odpočinek nejméně 90 dní před dalším startem na závodech CEI nebo národních závodech.
Článek 815.3.5. - Pokud se kůň nekvalifikoval z důvodu kulhání na třech po sobě jdoucích CEI nebo národních závodech, je mu nařízen povinný odpočinek v délce trvání 90 (devadesát) dnů, než je opět uznán způsobilým startovat ne CEI nebo národních závodech.5. Kategorizace a kvalifikace
Kategorizaci jezdců upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží v příloze 3, kategorizace koní se řídí odst. 815.2.
Kvalifikaci jezdců a koní upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní » Rules for endurance events v článku 816.

Rozdíl mezi kategorizací a kvalifikací
Kategorizace je požadována ČJF a týká se startu jak na národních, tak na mezinárodních soutěžích.
Kvalifikace je požadována FEI a týká se pouze startu na mezinárodních soutěžích.

KATEGORIZACE JEZDCŮ
Každý jezdec je zařazen v kategorii A a postupuje soutěžemi až do kategorie E. Získaná kategorie platí pro jezdce navždy. V účinnosti od 30.5.2014 platí úpravy minimálních rychlostí u kategorií B a C.
Kategorie Podmínka pro zařazení Možnost startovat
A Splněno ZZVJ Z, ZM
B 2x dokončená soutěž Z min. rychlostí dle propozic závodu L
C 2x dokončená soutěž L min. rychlostí dle propozic závodu S
D 2x dokončená soutěž S min. 12 km/hod ST, mezinárodní do 125 km
E 2x dokončená soutěž ST min. 12 km/hod T, mezinárodní

KATEGORIZACE KONÍ
Koně mohou startovat ve vyšším stupni obtížnosti teprve po úspěšném dokončení předchozího stupně obtížnosti. Minimální rychlost není stanovena. Tedy musí nejprve odjet závod stupně Z, aby mohli jet L, atd.

KVALIFIKACE KONÍ A JEZDCŮ
Pro start na mezinárodních soutěžích musí mít kůň i jezdec splněnou příslušnou kategorizaci (viz výše). Další podmínkou je mít splněného tzv. NOVICE, což znamená, že musí, ne však nezbytně jako dvojice, během 24 měsíců (ne dříve než za 12 měsíců - u jezdců ne dříve než za 6 měsíců) splnit následující podmínku:

    - Úspěšně dokončit 2 soutěže v délce 40 - 79 km a 2 soutěže v délce 80 - 90 km rychlostí
     16 km/hod nebo nižší


Splněním podmínek NOVICE a kategorizace může jezdec i kůň startovat na soutěžích CEI 1*.
Po úspěšném absolvování CEI 1*, může jezdec nebo kůň pokračovat na CEI2* a po úspěšném absolvování CEI2* (a dodržení pravidel kategorizace) na CEI 3*.
Kvalifikace u jezdců platí 5 let a může být prodloužena o dalších 5 let úspěšným dokončením FEI soutěže, která odpovídá příslušné hvězdové úrovni jezdce nebo vzdálenosti v národní soutěži.
Kvalifikace u koní platí pro mezinárodní závody na 24 měsíců. Pokud kůň v období 24 měsíců neabsolvuje stejnou nebo vyšší soutěž, klesá jeho kvalifikace o stupeň níž.

Příklad : máte-li koně, který startoval na CEI 2* a pak 3 roky nic nedělal, tak mohl startovat na CEI 3*. Protože ale nestihl období 24 měsíců, musí znovu obhájit CEI 2*, než bude moci pokračovat dál. Pokud toto nestihne do čtvrtého roku, klesne o další úroveň níž a bude muset obhajovat CEI 1*. Pokud by ani toto nestihl během dalších 24 měsíců, bude muset znovu splnit NOVICE.
Další příklad u koně, který měl odjeto CEI 3*** a měl téměř 6 let na to, aby nemusel vyběhávat znovu novice. Po 2 letech pád na 2**, za další 2 roky pád na 1*, za další 2 roky ztráta nároku startovat na CEI a nutnost znovu získat novice.

Příklad pro postup nového jezdce od ZZVJ do CEI 3* dle pravidel :
 • 2x soutěž Z min. rychlostí dle propozic závodu a max. 16 km/hod
 • 2x soutěž L min. rychlostí dle propozic závodu
 • 2x soutěž S rychlostí min. 12 km/hod a max. 16 km/hod, soutěž S musí být v délce 80 - 90 km
 • 1x soutěž CEI 1*
 • 1x soutěž CEI 2* do 125 km rychlostí min. 12 km/hod
 • 1x soutěž ST nebo CEI2* do 125km rychlostí min. 12 km/hod
 • soutěž CEI 3*

Příklad pro postup koně od prvního startu po CEI 3* dle pravidel:
 • 1x soutěž Z rychlostí max. 16 km/hod
 • 1x soutěž L rychlostí max. 16 km/hod
 • 2x soutěž S rychlostí max. 16 km/hod, soutěž S musí být v délce 80 - 90 km
 • 1x soutěž CEI 1*
 • 1x soutěž CEI 2*
 • soutěž CEI 3*

Pozn.: Jedná se o nerychlejší postup dle pravidel, nikoliv o doporučení tréninkového plánu!


6. Účast na národních závodech v zahraničí - Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a Německo
Podle dohody, kterou ČJF uzavřela s NF některých okolních států (viz. všeobecná pravidla par.SV1) lze startovat na národních závodech v těchto zemích na českou licenci, stačí se tam přihlásit. Musíte dodržet vyjetou kategorizaci u nás a pravidla té které NF. Pokud chcete za odjetý závod získat body do kategorizace, musíte informovat komisi vytrvalosti + dodat výsledky.
Pozor - na starty v Německu se toto vztahuje pouze do 50 km od hranic s ČR s hostovací licencí.
Není potřeba svůj start hlásit na ČJF. Jezdci dostačuje česká licence, koni průkaz totožnosti.
Stávají se případy, že rakouští pořadatelé nic nevědí o dohodě mezi našemi našimi NF, proto ČJF doporučuje mít kopii dohody s sebou (k dispozici na sekretariátě).7. Start na národních závodech v zemích bez dohody
Při výjezdech do evropských zemí, se kterými nemáme smlouvu (včetně Německa - závody dále, než 50 km od česko-německých hranic), je nutné povolení startu vystavené ČJF (300,- Kč). Tato suma je za povolení, ne za koně. Jedno povolení může být tedy pro všechny dvojice, které subjekt vysílá. Je potřeba uvést místo a datum závodu a jméno jezdce, na které bude vystaveno. Dále kontakt na pořadatele, protože jedna kopie půjde jemu. Němci mohou (a ne každý pořadatel to vyžaduje) chtít jejich hostovací licenci, která platí na 4 závody po sobě a stojí 80 EURO. Formulář má ČJF, je potřeba zjistit, zda ji pořadatel bude chtít. Pokud ano, ČJF ji zdarma vystaví, peníze se hradí německé federaci.
Mají-li být výsledky z těchto závodů počítány do kategorizace, je nutné výjezd nahlásit komisi a následně dodat výsledky.8. Podmínky pro start na mezinárodních závodech
Podle platných pravidel FEI se musí splnit tzv. kvalifikace novice - úspěšně dokončené 2 soutěže v délce 40-79 km a 2 soutěže v délce 80-90 km v rychlosti 16km/hod.
Naše pravidla vyžadují kategorii D pro účast na mezinárodních závodech do 125 km. Na mezinárodní závody Vás přihlašuje ČJF. Je potřeba svůj záměr nahlásit komisi vytrvalosti, která zkontroluje kvalifikaci.
Jezdec i kůň musí mít registraci u FEI.
Na všech závodech musí mít kůň FEI pas. Jedinou vyjímkou jsou závody pořádané v České republice, kdy na soutěži 1* a 2* lze startovat s národním průkazem koně (jezdec i kůň ale musí být registrovaní u FEI).9. Registrace u FEI
Subjekt zažádá písemně (e-mailem) ČJF, následně obdrží fakturu (500 Kč za registraci koně na kalendářní rok, 500 Kč za registraci jezdce na kalendářní rok). ČJF provede registraci u FEI a aktualizuje registrace pro daný kalendářní rok. Svou registraci u FEI si jezdec může ověřit na adrese » https://data.fei.org/Person/, seznam registrovaných koní : » https://data.fei.org/Horse/.10. Kvalifikace na Mistrovské soutěže
Kvalifikace jezdců a koní na Mistrovské soutěže upravují národní » Pravidla vytrvalostních soutěží a mezinárodní » Rules for endurance events v odstavci 816.3.
Mistrovské soutěže jsou označovány CEI 4* a jsou zpravidla vypisovány u juniorů a mladých jezdců na 120 km a u seniorů na 160 km. Všichni musí mít splněn základní kvalifikační postup (viz FAQ - Kategorizace a kvalifikace). Podmínky kvalifikace na CEI 4* jsou potom následovné:

Junioři a mladí jezdci - jezdci
3x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce a minimální rychlosti jako mistrovství
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným koněm /pokud nemá jezdec statut Elitní/

Junioři a mladí jezdci - koně
2x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce a minimální rychlosti jako mistrovství
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným jezdcem /pokud nemá jezdec statut Elitní/

Senioři - jezdci
5x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce jako mistrovství
     - v minimální rychlosti stanovené pro mistrovství
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným koněm /pokud nemá jezdec statut Elitní/

Senioři - koně
3x CEI 2* a vyšší, přičemž alespoň jedna musí být:
     - ve stejné délce jako mistrovství
     - v minimální rychlosti stanovené pro mistrovství
     - musí být absolvovaná max. 24 měsíců před mistrovstvím
     - musí být absolvovaná ve dvojici s nominovaným jezdcem /pokud nemá jezdec statut Elitní/11. Výkonnostní odznaky
Podmínky pro udělování výkonnostních odznaků ČJF jsou stanoveny » zde.
Po splnění podmínek pro udělení výkonnostního odznaku je třeba, aby registrovaný subjekt požádal komisi vytrvalosti (emailem na komise@vytvalost.com) o potvrzení splnění kvalifikačních podmínek. S tímto potvrzením potom registrovaný subjekt žádá na oblastní výbor ČJF o udělení výkonnostních odznaků. Výkonnostní odznaky ČJF uděluje zpravidla na začátku roku na oficiálním udělování cen ČJF.12. Platí pro hobby soutěže kategorizace jezdců ?
Na hobby závodech není zapotřebí dokládat kategorizaci jezdce, protože se předpokládá start jezdců (i koní) bez licencí, tudíž i bez kategorizací. Komise vytrvalosti vede přehled o účastí jezdců na hobby soutěžích a platí zde » pravidla jezdeckého sportu.
3 absolvované hobby soutěže do 30 km jsou praktickou součástí ZZJV-e.