Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Veterinární kontrola koní před a během závodu


Pokuty za nedodržené termíny vakcinací  (.doc)
 • prohlídky a vyšetření jsou založeny na zájmu o zdraví a bezpečnost a pohodu koní v soutěžích
   
 • rozhodnutí sboru rozhodčích, přijatá na doporučení oficiálních veterinářů, jsou konečná a není proti nim odvolání
   
 • do prostoru veterinární prohlídky smí s koněm vstupovat maximálně tři lidé
   
 • kůň musí být při soutěži předveden k veterinární prohlídce v době dané rozpisem (dle stupně soutěže) během ní musí předvést svou způsobilost pokračovat v soutěži
   
 • veterinář hodnotí tepovou frekvenci, stabilitu metabolismu a čistotu chodů
   
 • hodnota tepové frekvence je stanovena na 64 tepů/min a kůň ji musí dosáhnout do 20 min po dokončení kola, v posledním kole do 30 min
   
 • délka povinné přestávky může být v závislosti na počasí změněna


 • vstupní prohlídka - uskutečňuje se den před startem závodu, pokud to není možné, pak se uskuteční v dostatečném časovém předstihu před soutěží
  • hodnotí se tepová frekvence (koně s abnormálními hodnotami tepu musí být vyloučeni), veterinář musí zaznamenat abnormální srdeční ozvy
    
  • dýchací ústrojí - počet dechů a charakter dýchání, abnormální nález může být důvodem k vyloučení koně
    
  • celková kondice koně - kůň v celkově špatné kondici nebo s horečkou musí být vyloučen
    
  • chody - hodnocení probíhá na linii od veterináře a zpět bez předchozího ohýbání či rozsáhlého prohmatávání končetin, které by mohlo způsobit bolest; nečistota chodu je důvodem k vyloučení koně, vždy však musí být posouzena komisí tří veterinářů; názor této komise je bez jakékoli diskuze konečný
    
  • otlaky, odřeniny a zranění - musí být zaznamenány; pokud se v průběhu soutěže výrazně zhorší, mohou být důvodem pro vyloučení koně; pokud veterinář shledá, že kůň se svým zraněním není schopen startovat, vyloučí jej


 • prohlídky ve veterinárních uzávěrách - konají se v průběhu povinné přestávky pro odpočinek
  • každý kůň je kontrolován podle veterinární karty vyplněné při vstupní prohlídce
    
  • koně se k prohlídce dostaví bez sedla, kamaší či bandáží, mohou mít deku, která se sundává při klusové zkoušce
    
  • cílem této prohlídky je posoudit, zda je kůň schopen pokračovat v soutěži
    
  • sborem rozhodčích je stanoveno, ve které veterinární uzávěře musí koně přijít na opakovanou prohlídku 15 min před startem dalšího kola (tzv. re-examination, re-check); člen veterinární komise může pozvat koně na re-check i individuálně v jakékoli veterinární uzávěře; na re-examination se kůň může dostavit nasedlán, s kamašemi či bandážemi
    
  • rozpis soutěže stanovuje maximální počty tepové frekvence a čas v jakém musí být kůň předveden, pokud má kůň vyšší počet tepů než je povolen a ještě nevyčerpal čas nutný k předvedení do veterinární uzávěry, může přijít ještě jednou (re-inspection)
    
  • poté, co kůň vstoupí do veterinární uzávěry, je mu zastaven čas a plynule pokračuje k určenému veterináři, ten bez odkladu stanoví hodnotu tepové frekvence; pokud kůň splňuje předepsanou hodnotu, následuje klus na rovné linii od veterináře a zpět, kdy je hodnocena čistota chodu; po návratu k veterináři je posouzena peristaltika, ev. hodnocena hydratace koně a přesně za jednu minutu od začátku klusu je znovu změřena tepová frekvence, tato druhá hodnota slouží jako informace o celkové pohodě koně a jeho trénovanosti; extrémně vysoké hodnoty poukazují na vyčerpání, nebo bolest a jsou varováním pro veterináře provádějícího kontrolu koně
    
  • klus koně má být na volné otěži a ošetřovatel/jezdec má běžet vedle koně, ne před ním, aby neclonil výhled na koně; kůň by měl vyklusat ochotně vpřed, jinak vyvolává dojem vyčerpanosti
    
  • po změření druhé tepové hodnoty veterinář dokončí prohlídku koně (poslech peristaltiky, kontrola sliznic dutiny ústní, ev. spojivky oka, hydratace vytvořením řasy v oblasti ramenního kloubu a posouzení její pružnosti, kontrola míst kde se mohou vyskytovat odřeniny, otlaky, drobná zranění, kontrola pružnosti a případné bolestivosti svalů)
    
  • koně jevící známky metabolické nestability, vyčerpání, koliky, myopatie apod. musí být vyloučeni a následně ošetřeni a to i v případě, že tepová hodnota je v normě
    
  • kulhající kůň musí být vyloučen; vždy se na jeho vyloučení musí shodnout komise složená ze tří veterinářů
    
  • otlaky, odřeniny, zranění - pokud by se mohly prokazatelně zhoršit během pokračování soutěže, musí být kůň vyloučen