Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Uspořádejte pěkný vytrvalostní závod !
Ljuba Stanojkovičová


POUŽITÉ MATERIÁLY
ÚVOD

Vytrvalostní sport je rozvíjející se disciplína jezdeckého sportu. Naše republika se zatím nemůže svou základnou jezdců, úrovní soutěží či zájmem sponzorů rovnat nejlepším na světě. I tak již "naše" endurance má velké úspěchy!

Důležitý je pro rozvoj disciplíny dostatek kvalitních národních závodů. Bez pořadatelů nemůže existovat žádný sport.

Pokud splňujete alespoň tato základní kriteria, tak neváhejte. Určitě se vám i napoprvé podaří uspořádat pěkné malé vytrvalostní závody. • Váš pořadatelský tým je členem ČJF.
 • Už jste se několika závodů zúčastnili (jezdec, pomocník, divák,...)
 • Dokážete sehnat peníze od sponzorů na uspořádání akce.
 • Jste parta lidí s dobrými organizačními schopnostmi.
 • Máte k dispozici vhodné prostory.

Tento návod berte jako doporučení. Nejde o pravidla vytrvalostního sportu. S nimi se kompletně seznamte na stránkách vytrvalosti.

OBSAH:

               ROZPIS ZÁVODU

               1. POVOLENÍ A LEGISLATIVA

               1.1 VETERINA

               1.2 OBEC + OKOLNÍ OBCE DOTČENÉ

               1.3 VLASTNÍCI POZEMKŮ

               2. DRÁHA A MAPA

               3.AREÁL

               3.1 ZÁZEMÍ PRO ZÁVODNÍKY

               3.2 ZÁZEMÍ PRO ČINOVNÍKY ZÁVODU

               3.3 PŘÍLOHA (plánky prostoru)

               4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

               4.1 VEDENÍ ZÁVODU

               4.2 ROZDĚLENÍ POMOCNÍKŮ

               5. DŮLEŽITÉ DROBNOSTI

               PŘÍLOHY 1 - 6

ROZPIS ZÁVODU

S velkým časovým předstihem (2 měsíce) je dobré si vytvořit alespoň orientační rozpis. Některé kolonky mohou zůstat prázdné a s blížícím se závodem budou upřesněny. Jakmile je rozpis kompletní, poslat ho ke schválení komisi vytrvalosti (Rudolf Nachtigal). Potom co nejdříve umístit na oficiální www stránky vytrvalostního sportu. Soutěžící uvítají včasné informace o blížícím se závodě. Důležité body by po zveřejnění rozpisu pořadatel neměl měnit. V nejkrajnějším případě okamžitě o změnách informovat. Je nemilé se změny dozvědět až na technické poradě po přihlášení do závodu!!!

Společně s rozpisem si udělejte orientační časový plán. Rozvrhněte si čas na získání všech povolení, přípravu dráhy, pozvání činovníků, vybudování ustájení, … Opravdu nejde začít organizovat závody v pátek odpoledne!!!


Rozpis závodu vypracujte podle příkladu (viz PŘÍLOHA 1).

1. POVOLENÍ A LEGISLATIVA

1.1 VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Nejprve je potřeba vyplnit žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu (viz PŘÍLOHA 2) a poslat ji na příslušnou krajskou veterinární správu. Vytrvalostní závody pod hlavičkou ČJF mají společný "Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat" schválený 3. 4. 2007 pod č.j. 9795/2007-10001.

1.2 OBECNÍ ÚŘAD + OBCE ZÁVODEM DOTČENÉ
Poté je potřeba, aby na základě tohoto určení podmínek bylo schváleno místo svodu příslušným obecním úřadem (46, odst. Zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění). Toto povolení obce musí být předloženo veterinárnímu lékaři pověřenému státním veterinárním dozorem před zahájením akce.

Vedení obce žádá odbor životního prostředí o "Stanovisko k pořádané akci". Je potřeba předložit základní informace charakteru pořádané akce (např. rozpis) a připravenou mapku dráhy.

Připomínky může mít nejspíš státní správa lesů či vodní hospodářství. Vhodné je informovat písemně a osobně navštívit okolní obce závodem dotčené (průjezd koní obcí, servisní místo na návsi,…). Zastupitelé vás mohou předem upozornit na "nepříjemné" majitele pozemků. Předejdete tak problémům při závodě.

1.3 SOUKROMÉ POZEMKY
Při plánování okruhů je dobré si opatřit katastrální mapy. Vyhnout se problémovým místům. Oslovit dopředu vlastníky pozemků, po kterých vede závod. Písemně dohodnout podmínky, za jakých smí koně po pozemcích jezdit.

2. DRÁHA A MAPA

Už při tvorbě rozpisu se pořadatel musí zamýšlet nad dráhou závodu vzhledem k vypsaným soutěžím. Délku příslušné soutěže najdete v pravidlech vytrvalosti. U delších tratí, je-li to v možnostech pořadatele, je dobré mít připraveno více soutěžních okruhů s rozdílným profilem. Raději se vyhnout problematickým úsekům. Pravidlem je, že poslední okruh bývá kratší a méně náročný. K vlastnímu označení dráhy je dobré přistoupit až po několika přeměřeních. Směrodatná je mapa v měřítku 1: 25 000. V terénu přeměřit GPS či projet na kole s tachometrem a výsledky porovnat.

Na označení si připravit dostatek kvalitních látkových fáborků (např: různé barvy pro jednotlivé okruhy), směrové šipky, vápno pro značení na zem a informační cedule (kilometráž, označení servisních bodů v terénu,…) Nejsou vhodné papírové (krepové), protože nevydrží vítr a déšť.

Dobře označit křižovatky!!!
Na technické poradě vysvětlit zvláštní úseky (brody, průjezdy vesnic, železnice, průchod ohradou …).

MAPA
Je nejdůležitějším zdrojem informací pro závodníky, kteří si den dopředu prohlíží dráhu. Pořadatel by měl mít připravenou mapu k dispozici týden dopředu. Mapy musí být v dostatečném množství (2 kusy na jednoho závodníka) a několik navíc pro činovníky závodu. Mapa s viditelnými vrstevnicemi může být i černobílá, pokud je přehledná. Nepostradatelná je mapa pro doprovodný tým.

Mapa v měřítku minimálně 1:50 000 by měla obsahovat:
 • start a cíl jednotlivých etap a cíl poslední etapy
 • namalovaný okruh či okruhy s vyznačením směru jízdy
 • servisní body
 • kilometráž minimálně každých 5 km
 • vysvětlivky pro značky (např. ! - nebezpečí)
 • kontaktní údaje + přibližný časový program závodu
 • také by bylo možné uvést sponzory závodu

SERVISNÍ BODY
Místa dobře dostupná autem pořadatel viditelně označí stejnou značkou jako v mapě (např. SERVIS č. 4). Pořadatel zde nemusí nic připravovat. Zamyslete se, jestli v místě může bezpečně zaparkovat větší počet aut. Závod nesmí zasahovat do silničního provozu. Případně oslovit dopravní policii ČR.

3. AREÁL ZÁVODU

3. 1 ZÁZEMÍ PRO ZÁVODNÍKY
Už při tvorbě rozpisu je dobré myslet na základní pohodlí pro závodníky a jejich doprovod.

UBYTOVÁNÍ
Po předchozí domluvě s provozovateli ubytovacích zařízení v okolí závodu uveďte do rozpisu kontaktní údaje. Je dobré vybrat různé úrovně ubytování od stanování na louce po pěkný hotýlek. Každý závodník má jiné nároky.

STRAVOVÁNÍ
Také je dobré dopředu kontaktovat místní vybranou hospůdku (aby zrovna kuchař neměl volno) a v místě závodu vyvěsit informace a směr. V areálu závodu by neměl chybět stánek s rychlým občerstvením za rozumné ceny. Na závodech nikdo nečeká luxus, ale je dobré se zamyslet i nad rozmanitostí nabídky.

USTÁJENÍ
Boxové ustájení koní je nutné u vyšších soutěží. V rozpisu uvést stručný popis ustájení a cenu za box (zda včetně steliva či sena). Možné je nabídnout i různé alternativy (vazné ustájení, padocky, postavení vlastních ohrádek,…)
Při ustájení je bezpečnost koní na prvním místě!
Do rozpisu přesně uvést způsob a podmínky rezervace. Příjem z ustájení je docela velkou položkou pro pořadatele, ale i velice důležitou službou pro závodníky.

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
V areálu závodu nesmí chybět alespoň základní sociální zařízení. Tedy WC a tekoucí pitná voda pro lidi.

SHROMAŽDIŠTĚ
Vhodný prostor pro uspořádání technické porady. Pořadatel musí počítat i s nepřízní počasí (déšť a vítr) a propočítat možný počet přítomných lidí. Tedy zhruba 10 činovníků, počet přihlášených závodníků a každý má minimálně jednoho pomocníka, tým pořadatelů a spousta dalších dětí a diváků!

PROSTOR PARKOVÁNÍ A NOCOVÁNÍ
Podle plánku areálu vybrat velké vhodné místo a označit, kde mohou závodníci stavět ohrádky, stany a parkovat. Nepříjemné je poté stěhování, protože se "zapomnělo", že tam bude start závodu! Také při organizaci myslet na křížení tras pro auta, koně a lidi.Parkování přepravníků a aut nepřibližovat k dojezdové dráze.

ZÁSOBA VODY PRO CHLAZENÍ KONÍ
Vytrvalostní sport se bez vody neobejde. Pořadatel zváží možné zdroje a zásobní nádoby. Především v horkém letním počasí je spotřeba ohromná. Umístění nádrže by mělo být v prostoru poblíž veterinárních kontrol, kde probíhá chlazení koní. Může jít i o vodu užitkovou, ale nesmí být závadná, kalná či zapáchat.

PROSTOR PRO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Již dopředu se rozhodnout, kde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků. Vhodně vybrat vzhledem ke stanovišti hlasatele, prostoru pro diváky, vystavení cen, ale i západu slunce. Všichni koně nastoupí do jedné řady a postupně chodí dopředu pro cenu.

3. 2. PROSTORY PRO FUNKCIONÁŘE ZÁVODU
Sbor rozhodčích a veterinářů může dobře pracovat jen když má vhodné podmínky. Pořadatel vždy zajišťuje na vlastní náklady ubytování a stravu již od první chvíle příjezdu funkcionáře.

TECHNICKÝ DELEGÁT (je zástupce ČJF). Do místa závodu vždy musí přijet jako první. TD kontroluje připravenost pořadatele (veškerá povolení, podmínky ustájení, zázemí pro závodníky, prostor start/cíl, veterinární dráhy). Dále prověřuje stav dráhy a její značení. Organizátor sveze TD po trati autem a pokud to není možné připraví vhodného školního koně a dráhu spolu projedou v sedle. V dnešní moderní době by se možná hodila i terénní čtyřkolka.TD je rozhodujícím článkem pro otevření soutěže a předává závod hlavnímu rozhodčímu.TD je oprávněn neotevřít závod, pokud najde vážné nedostatky (hlavně bezpečnost a legislativa). TD může ukončit závod pro nepříznivé počasí i během soutěže.

ROZHODČÍ
Potom pořadatel očekává hlavního rozhodčího. Dopředu připraví vhodné místo (klubovna či kancelář) chráněné před nepřízní počasí. S přípojkou na elektriku s více zástrčkami. Zde rozhodčí zpracovává startovní listiny a připravuje informace. Dobré je, pokud do blízkosti může přijet s autem, kde má uložený veškerý materiál (PC, doklady, časomíru,…) Na dobu závodu se hlavní rozhodčí přestěhuje do prostrou startu a cíle, ke potřebuje mít vybudovanou základu. Tam pracuje s dalšími rozhodčími a pomocníky celý den. Také tam potřebuje el. přípojku, stůl, sezení, závětří a stín.

VETERINÁŘI
Veterináři přijíždí podle zadání času vstupních veterinárních kontrol. Prosím zajistit veter.lékaře minimálně 2 hodiny před první vstupní prohlídkou. Potřebují mít připravenou základnu u vstupu do veterinárních kontrol podobně jako stan pro rozhodčí. Podle plánku areálu může jít i o jeden společný prostor. Jen vhodně zvolit kapacitu.

HLASATEL
Vhodně umístěné stanoviště v kombinaci s bezdrátovým mikrofonem oživí celou akci. Technika podle možností pořadatele by měla být uložena na chráněném místě. Hlasatel by měl dobře vidět na dění ve veterině a na prostor startu a cíle.

3.3 PLÁNKY AREÁLU
Každý pořadatel má jinou výchozí situaci. Někdo má to štěstí a může závod zorganizovat v zázemí svého jezdeckého klubu. Někteří připraví pěkné závody i na "zelené louce". Pro inspiraci nabízíme dva příklady možného dispozičního řešení v obou variantách. (viz PŘÍLOHA 3) Hlavní je dbát především na bezpečnost lidí i koní!

PROSTOR VETERINÁRNÍ KONTROLY
Je nejdůležitějším místem závodu. Tento prostor by měl být vhodně řešen. Dodržet by měl pořadatel rozměry prostoru, ale zamyslet se i nad estetickou úpravou. (viz PŘÍLOHA 4) Mezi vchodem a východem z veterinární kontroly je zpravidla postaven stan pro veterináře. Pod přístřeškem je stůl a sezení. Raději dva oddělené stoly. Na jednom se vyplňují karty a úřaduje a druhý slouží za odkladní plochu (občerstvení). Klusové dráhy jsou minimálně 40 metrů dlouhé. Šířka není přesně stanovena, ale musí skýtat prostor pro pohodlný klus s koněm na ruce. Povrch musí být rovný a tráva posekaná. Ohrazení se často staví z kůlů spojených nevodivou páskou. Dobře upevnit, aby poletování nerušilo koně. Na konci dráhy může být umístěn otočný prvek (např. květináč se stromkem,…)

4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

4.1 VEDENÍ ZÁVODU
Včas před závodem se pořadatel zamyslí nad obsazením funkcí. Na závod potřebujeme pozvat 3 rozhodčí a 3 veterináře + jednoho ošetřujícího veterináře. Tým doplňuje technický delegát, který kontroluje dopředu dráhu a pomáhá pořadateli včas opravit chyby.

Pořadatel sám osloví s dostatečným předstihem funkcionáře. Kontakty najdete na stránkách vytrvalosti . Je dobré v písemné formě se všemi údaji. Místo závodu, vypsané soutěže, rozpis závodu, čas vstupních veterinárních kontrol a technické porady a kontaktní osobu s telefonem.

Výši finančních odměn upravují pravidla ČJF. V současné době je stanovena odměna 1200,- Kč/den pro hlavního rozhodčího, hlavního veterináře a TD. Dále 1000,- Kč/den pro další rozhodčí a veterináře. Všichni mají proplacenou cestu ve výši 5,-Kč na 1 km.

Tedy pořadatelé platí činovníky za dva dny i když přijedou třeba ve 20:00 v pátek na technickou poradu a rozhodují až v sobotu !!!

Pořadatel zajistí zdarma pro funkcionáře stravování od první chvíle příjezdu na místo závodu.
Myslet na to, že veterinář nemůže v průběhu závodu odejít do hospody na oběd.

4.2 ROZDĚLENÍ POMOCNÍKŮ
Včas je potřeba se zamyslet nad obsazením důležitých úkolů. Na datum závodu je potřeba svolat velké množství známých a přátel. Dopředu v klidu poučit a vysvětlit zadaný úkol.

Návrh možného rozdělení funkcí:

ADMINISTRATIVNÍ DVOJKA
Vhodná je neustále spolupracující dvojice, která má o všem přehled. Pracovat začínají po schválení rozpisu (přijímají přihlášky, zodpovídají dotazy, rezervují ustájení,…) V místě závodu si již den dopředu zařídí dobře dostupnou základnu a zařizují presentaci. Kompletují informace a startovní listinu včetně všech údajů předají hlavnímu rozhodčímu před technickou poradou. Veterinářům předají zdravotní průkazy. Uloží si veškeré doklady a po skončení závodů vybírají startovní čísla oproti zdravotním průkazům a vyplatí peníze funkcionářům závodů. Provedou kompletní vyúčtování a zhodnocení akce.

SPRÁVCE AREÁLU
Dospělá odpovědná osoba, která se v místě dobře orientuje (voda, elektřina, zem. technika,…) Již jeden den dopředu při začátku presentace dohlíží na parkování, zodpovídá dotazy, posílá závodníky do administrativního místa a pomáhá každému, kdo potřebuje. Měl by být označený cedulkou POŘADATEL.

SLUŽBA STÁJE
Pokud pořadatel nabízí ustájení, je vhodné i zajistit službu. Obsluha dohlíží na klid ve stájích, nepouští k závodním koním veřejnost, poradí, kde je nářadí, hlídá dostatečné zásoby vody či donese seno v ceně ustájení. Večer zamyká a ráno v čase určeném na technické poradě, přichází odemknout.

OBČERSTVENÍ
Je dobré využít kompletní služby vhodného rychlého občerstvení a nebo vytvořit vlastní tým a vybudovat stánek. Dopředu se poradit o nabídce.

POMOCNÍCI K VETERINĚ
Veterináři potřebují poučené zapisovatele s výbavou (psací potřeby a pevné desky). První vstupní kontroly se konají již den předem večer a pomocníci musí být na místě a vše natrénují na druhý den závodů. Na tuto pomoc se nehodí malé děti.

POMOCNÍCI K ROZHODČÍM
Záleží na rozmístění a vzdálenostech mezi cílem závodu a cílem etap, startem, prostorem veteriny a také druhu použité časomíry.
Dobré je zajistit minimálně 3 měřiče, zapisovače a spojky k ruce rozhodčím. Jejich úkoly nejde předem specifikovat. Ale budou určitě nosit i kafe : !

ZNAČKOVAČ A STRÁŽCE DRÁHY
Nejlépe osoba, která se podílela na přípravě okruhů. Musí dobře znát celou dráhu a být stále na dosah telefonu. Den před závodem znovu dráhu zkontroluje a ujistí pořadatele, že je vše v pořádku. Spolu s technickým delegátem řeší případné poslední úpravy. Brzo ráno si svolá a zorganizuje tým hlídek a dopraví je včas na své místo. Pokud se v průběhu závodu vyskytne nějaký problém (strhané fáborky, rozzlobený myslivec, …) okamžitě zasahuje. Celý den se pohybuje po trati a kontroluje hlídky. Po dojezdu závodníků přiveze co nejrychleji hlídky na vyhlášení výsledků. Druhý den zkontroluje dráhu a uklidí značení.

HLÍDKY NA DRÁHU
Dopředu v klidu poučení pomocníci. Výbavu na celý den (jídlo, oblečení do nepříznivého počasí, zápisník, telefon, foťák,…) s sebou. Podle počtu okruhů a problematických míst zvážit počet lidí. K přechodům silnic a vlaků dospělé osoby v reflexních vestách.

VODNÍK
Po celou dobu závodů (už od příjezdu závodníků) na předem určeném místě zajišťuje stálou a dostatečnou zásobu vody na chlazení koní. V místě udržuje pořádek a pomáhá při technických problémech (utrhlý kohoutek,…)

ÚKLIDOVÁ ČETA
Po skončení závodů či druhý den je potřeba zajistit si několik pomocníků na úklid celého areálu a uvedení do původního stavu.

5. DŮLEŽITÉ DROBNOSTI

1. Označení příjezdu na závody
Viditelně velkou cedulí označit příjezd od značky obce ze všech příjezdových směrů. Nejlépe E a šipku udávající směr.

2. Startovní čísla
Pořadatel zajistí vhodná startovní čísla. Může vybírat zálohu na vrácení a nebo oproti zdravotním průkazům koní. Pro každou soutěž by měla být jiná číselná řada (např. KP 1 … Z 30 … L 40 …) pro lepší počítačové zpracování. Pomocníkům na trati pomůže i barevné odlišení.

3. Kontaktní agenda
Pořadatel by měl už v průběhu přihlašování a hlavně při presentaci dbát na přesné zapsání údajů. Kompletní jména koní i jezdců, názvy klubů, čísla licencí ( i v KP pokud mají licenci), telefony, e-mailové adresy …
Vše včas předat hlavnímu rozhodčímu nejlépe ihned po technické poradě.

4. Hlasatel a ozvučení akce
Na vhodném místě u prostoru vyhlášení výsledků umístit hlasatele. Hudba nesmí rušit veterinární kontroly. Dopředu připravit spoustu informací a zajímavostí pro moderátora. K ruce šikovného pomocníka koňáka, který ho bude průběžně zásobit (průběžné výsledky, zajímavosti z trati, přivede někoho na rozhovor,…). Stanoviště zabezpečit proti dešti a větru. Hudba dělá příjemnou atmosféru, ale nesmí rušit!

5. Ceny
Podle pravidel vytrvalosti musí cenu (většinou stužka) dostat každý, kdo dokončí závod. Další podmínky upravují všeobecná pravidla jezdeckého sportu. Upomínkové předměty či propagační materiály mohou být připraveny pro každého přihlášeného. Floty do 6. místa dle pravidel ČJF. Další záleží na možnostech pořadatele.

6. Počáteční rozvaha a finanční plán
Stále si dost nezkušených pořadatelů představuje, že na závodech vydělá. Proto si dopředu ujasněte cestu peněz a snažte se vyjít alespoň s nulou.


příjmy výdaje

startovné
ustájení
dotace (kraj, ČJF, OÚ,..)
sponzoři
rozhodčí + cesta
veterináři + cesta
kovář a lékař
fotograf a hudba
ceny
ostatní (kopie, zápůjčky,…)
TD (technický delegát) + cesta
zapůjčení mobilních boxů
mobilní WC
pohonné hmoty
občerstvení pro funkcionáře

PŘÍLOHY 1 - 6
 • PŘÍLOHA č. 2 - Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu

Kontakty na výkonný výbor vytrvalosti, veterináře i rozhodčí naleznete na stránkách vytrvalosti.

ZÁVĚR

Věřím, že tento text pomůže novým pořadatelům. Třeba už příští rok se v kalendáři závodů objeví nové místo. Závodníci vyrazí na zajímavé tratě.