Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Veterinární podmínky pro transport koní - SVS ČR


 • koně musí doprovázet průkaz koně (od 1.7. 2008 není potřeba veter. osvědčení a kulaté razítko) platí pro závody, svody a jiné chovatelské akce
   
 • kůň musí být vakcinován proti chřipce (influenze) podle schématu uvedeného výrobcem vakcíny, přičemž poslední aplikace nesmí být provedena později než 7 dnů před závodem
   
 • kůň starší 24 měsíců musí mít negativní vyšetření na infekční anémii koní (AIE), které platí 24 měsíců - pokud má kůň vyšetření z roku 2007, je platné i pro rok 2008; rozdíl proti roku 2007 - není potřeba serologické vyšetření na hřebčí nákazu
   
 • úplné znění na: http://www.svscr.cz/index.php?art=1661

FEI na mezinárodních závodech vyžaduje :

 • vakcinaci proti chřipce (influenze) každých 6 měsíců; toleruje se překročení doby vakcinace o 21 dní
   
 • vakcinační schéma musí být zahájeno primovakcinací (opakované podání vakcíny v rozmení 21 - 90 dní); po této primovakcinaci následují revakcinace po 6 měsících (plus/minus 21 dní)
   
 • za nedodržení vakcinačního schématu jsou udělovány pokuty, podle závažnosti i vyloučení ze závodů
   
 • pokud kuň absolvoval primovakcinaci, ale nemá o ní záznam v průkaze, nové základní očkování se nevyžaduje, v průkazu ale musí být prohlášení veterinárního lékaře o jejím provedení
   
 • nedostatky v očkování se výrazně zapisují do průkazu koně

Shrnutí - u koní na závodech v ČR v roce 2008 bude vyžadováno:

 • průkaz koně řádně vyplněný se správně provedeným grafickým popisem pro identifikaci
   
 • negativní vyšetření na infekční anémii
   
 • platná vakcinace proti chřipce - primovakcinace a následné revakcinace podle schémat jednotlivých vakcín
   
 • nejčastěji používané vakcíny (obsahující chřipku) v ČR:
  • Duvaxyne IE, Duvaxyne IE-T - primovakcinace po 4-6 týdnech, revakcinace po 6 měsících a následné revakcinace každých 12 měsíců
  • Equilis Resequin - primovakcinace po 3-12 týdnech, revakcinace po 2-6 měsících a následné revakcinace každých 6 měsíců
  • ProtecFlu - primovakcinace po 4-6 týdnech, revakcinace po 5 měsících a následné revakcinace každých 12 měsíců
  • Fluequin - primovakcinace po 4-6 týdnech, revakcinace každých 6-12 měsíců
  • Equilis Equenza T - primovakcinace dvakrát po 4 týdnech, revakcinace po 6 měsících a následné revakcinace každých 12 měsíců
    
 • nedostatky v očkování se zapisují výrazně do průkazu koně