Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR
Rozpis vytrvalostní soutěže 2004

                           Rozpis vytrvalostní soutěže 2005

 

K O Z L O V S K Ý   D I S T A N Č N Í   D O S T I H

                                            3. ROČNÍK

 

 

A : Distanční dostih na 105 km - stupeň  „ST“ pro jezdce s licencí- Přebor Jm oblasti

                                                                               seniorů

B : Distanční dostih na   70 km - stupeň     „L“ pro jezdce s licencí

C : Distanční dostih na   20 km - stupeň     „Z“ kvalifikační předkolo pro jezdce        

                                                                                bez licence

D : Distanční dostih na   35 km - stupeň     „Z“ Přebor Jm Oblasti pro mladé jezdce                                                                                     

E : Distanční dostih na    35 km - stupeň    „Z“ Přebor Jm Oblasti juniorů

F : Distanční dostih na    35 km – stupeň   „ Z“ Pro jezdce s licencí

 

 

 

1.Základní údaje

Pořadatel :                  JK LOFRAN , Kozlov 4 , 594 51 Křižanov , MG 166

 

Datum konání :          11.června 2005

 

Místo konání :            statek Kozlov 4 ( mezi Velkým Meziřičím a Křižanovem)

 

Terén :                        2B stupnice obtížnosti

Středně těžký , členitý , občasné stoupání a klesání , louky , lesní cesty místy zpevněné ,

průjezd vesnicemi , přechod silnic. Terén vyžaduje trénovaného a přiježděného koně.

Vyznačení trati : směrníky , terče , vápno , fábory , povinné průjezdy - červené a bílé fáborky

 

 

2.Funkcionáři závodu

 

Ředitel závodu :           Jana Zoubková

Technický delegát :      Milan Kyselý

Hlavní rozhodčí :         Rudolf  Nachtigal

Sbor rozhodčích :         Jaroslava Nachtigalová

Předseda vet. komise : MVDr. Pavel Jeřábek

Veterinární komise:     MVDr. Žert , MVDr. Jahn

Autor trati :                  Jaroslav Merunka

 

 

3.Technické údaje

Předpisy :                     Platná všeobecná pravidla ČJF , pravidla ČJF pro vytrvalostní soutěže    

                                     včetně všech platných doplňků , rozpis , veterinární pravidla

 

4.Soutěže

 

Soutěž A – Distanční dostih na 105 km stupně „ST“ vytrvalostní jízda na čas

                   Krajský přebor seniorů

 

Jezdci :                   s licencí , 14-18 let nutný písemný souhlas zákonného zástupce

Start :                     hromadný

Koně :                    7 letí a starší s licencí 

Váha :                    min.75 kg , úleva pro koně do KVH 150 cm je 1 kg na 1 cm výšky,

                                                maximálně však 10 kg

Trať :                     1. fáze – 35 km ( 15+20 ) , povinná přestávka 30 min.

                              2. fáze -  35 km ( 15+20 ) , povinná přestávka 40 min.

                              3. fáze -  35 km ( 15+20 )

Při průjezdu start-cílem v jednotlivých kolech mohou být koně kontrolováni veterinární

komisí a případně i zadrženi.                             

Stanovená rychlost :            13 km / hod.

Časový limit soutěže :         9   hod.

Hodnoty :                             tep maximálně 64 do 20-ti min.

V této kategorii bude udělena cena kondice.

 

Závěrečná veterinární prohlídka se uskuteční  2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který

jízdu absolvoval ve stanoveném čase. (bude upřesněno veterinární komisí na technické poradě)

Soutěžící na všech místech se umístí podle dosaženého času , v případě shodného času

umístění na všech místech ex aequo.

Být hodnocen a umístit se muže jen jezdec , který dodržel všechna pravidla a jeho kůň

absolvoval úspěšně všechny veterinární kontroly.

 

Soutěž B – Distanční dostih na 70 km stupni „L“ vytrvalostní jízda na čas

                   Krajský přebor seniorů

 

Jezdci :       s licencí , minimální věk 18 let

Start :         hromadný

Koně :        6 letí a starší s licencí

Váha :        min.70 kg , úleva pro koně do KVH 150 cm je 1 kg na 1 cm výšky,

                   maximálně však 10 kg

Trať :         1. fáze – 35 km (15+20 ) , povinná přestávka 40 min.

                  2. fáze -  35 km (15+20 )

 

Stanovená rychlost :              13  km / hod.

Časový limit soutěže  :          6    hod.

Hodnoty :                              tep maximálni 56 do 20-ti min.

V této kategorii bude udělena cena kondice.

 

Závěrečná veterinární prohlídka se uskuteční 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který

jízdu absolvoval ve stanoveném čase. (bude upřesněno veterinární komisí na technické poradě)

Soutěžící na všech místech se umístí podle dosaženého času , v případě shodného času

umístění na všech místech ex aequo.

Být hodnocen a umístit se muže jen jezdec , který dodržel všechna pravidla a jehož kůň

absolvoval úspěšně všechny veterinární kontroly.

 

Soutěž C – Distanční dostih na 25 km

                   Kvalifikační předkolo pro jezdce bez licence ,bodované pro získání licence  

                   vytrvalosti

 

Jezdci :        bez licence

Start :           jednotlivě v intervalu 2 min.

Koni :          4 letí a starší

Váha :          bez omezení

 

Trať :           jednokolová – 25 km     

Maximální rychlost :                         15 km / hod.

Stanovený čas :                                 100  minut , příjezd v čase kratším , než je stanovený ,

                                                          je penalizován vyloučením

Čas limitní :                                      2,5 hod.

Hodnoty :                                          tep maximálně 56 do 20-ti min.

Cena kondice se neuděluje.

 

 

                                                                                                                                               

Závěrečná veterinární prohlídka se uskuteční 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce , který

jízdu absolvoval ve stanoveném čase. (bude upřesněno veterinární komisí na technické poradě)

Soutěžící na všech místech se umístí podle dosaženého času, v případě shodného umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly

Být hodnocen a umístit se muže jen jezdec , který dodržel všechna pravidla a jehož kůň

absolvoval úspěšně všechny veterinární kontroly.

 

 

Soutěž D – Distanční dostih na 35 km stupni „Z“ vytrvalostní jízda na čas

                   Přebor Jm Oblasti pro mladé jezdce

 

Jezdci :             ve věku 16 – 21 let , jezdci mladší 18 let s písemným souhlasem rodičů

Start :                jednotlivě v intervalu 2 min.

Koni :               5 letí a starší

Váha :               nestanovena

Trať :                 1. fáze – 20 km , povinná přestávka 40 min.

                          2. fáze -  15 km

Stanovená rychlost  :                      12 km / hod.

Časový limit soutěže :                    3,5 hod.

Hodnoty :                                        tep maximálně 56 do 20-ti min.

Cena kondice se neuděluje.

 

Soutěž E – Distanční dostih na 35 km stupni „Z“ vytrvalostní jízda na čas

                   Přebor  Jm  Oblasti  juniorů

 

Jezdci :             s licencí ve věku 12 – 18  let , jezdci mladší 18 let s písemným souhlasem rodičů

Start :                jednotlivě v intervalu 2 min.

Koni :               5 letí a starší

Váha :               nestanovena

Trať :                 1. fáze – 20 km , povinná přestávka 40 min.

                          2. fáze -  15 km

Stanovená rychlost :                        12 km / hod.

Časový limit soutěže :                     3,5 hod.

Hodnoty :                                         tep maximálně 56 do 20-ti min.

Cena kondice se neuděluje.

 

 Soutěž F – Distanční dostih na 35 km stupni „Z“ vytrvalostní jízda na čas

 

Jezdci :             s licencí ve věku 18  let a starší

Start :                jednotlivě v intervalu 2 min.                                                                                                      

Koni :               5 letí a starší

Váha :               min. 70 kg , úleva pro koně do KVH 150 cm je 1 kg na 1 cm výšky ,

                         max. 10 kg

Trať :                1. fáze – 20 km , povinná přestávka 40 min.

                         2. fáze -  15 km

Stanovená rychlost :                        12 km / hod.

Časový limit soutěže :                     3   hod.

Hodnoty :                                         tep maximálně 56 do 20-ti min.

Cena kondice se neuděluje.

 

Závěrečná veterinární prohlídka soutěží D, E a F se uskuteční 2 hodiny po dojezdu posledního jezdce, který jízdu absolvoval ve stanoveném čase.( bude upřesněno veterinární komisí

na technické poradě )

Soutěžící na všech místech se umístí podle dosaženého času , v případě shodného času

umístění na všech místech ex aequo.

Být hodnocen a umístit se muže jen jezdec , který dodržel všechna pravidla a jeho3 kůň

absolvoval úspěšně všechny veterinární kontroly.

V případě nedostatečného počtu v kategoriích juniorů a mladých jezdců budou tyto kategorie startovat společně.

 

 

5. 5. Všeobecné údaje

Přihlášky na adresu :      Jana Zoubková

                                       Kozlov 4

                                       594 51 Křižanov

                                       mobil  731610291

                                       tel./zázn./fax. 543234097 nebo 566542189

e-mail :                           topclear@quick.cz

 

 

Uzávěrka přihlášek :      3.6.2005 dohlášení po termínu + 250,-Kč

 

Peněžité plnění :             Zaplatí závodník při prezentaci a zahrnuje občerstvení

                                       pro jezdce i wranglera v den závodu

                                       Ustájení  vazné     100,- Kč / den , box 200,- Kč /den (omezený počet)

                                       A –           900,- Kč

                                       B –           700,- Kč

                                       C –           500,- Kč

                                       D,E,F  -    500,- Kč

                                       Vratnou zálohu na start. číslo- 200,- Kč

 

Ustájení :    Vazné , boxy přednostně pro hřebce , seno zajištěno

Ubytování : Polní podmínky , chatky ( tábor Křižanov)cca 2 km - kontakt p.Anděl

                    tel.724213140 ( pořadatel nezajišťuje )                   

Občerstvení možno zakoupit v místě konání

Námitky a stížnosti V souladu s pravidly jezdeckého sportu

Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží před vyložením koně příslušné

veterinární potvrzení pro přesun koní mimo okres potvrzené kulatým razítkem s platností

pro rok 2005 a zdravotní průkaz koni s vakcinací.

Ostatní pokyny : Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

Soutěžící se účastní na vlastní nebezpečí.

 

6. Informace pro závodníky

Prezentace :                  Pátek  10.6.2005 od 12 ,00 do 19,00 hod.

Technická porada :    Pátek 10.6.2005 v 19,30 , Kozlov

Účast všech jezdců povinná ! V případě neúčasti nemusí být jezdec vpuštěn na trať.

Prohlídka trati :                     10.6.2005  od 12,00 hod. pěšky v sedle i na kole

Časový rozvrh 11.6.2005 :    6,30 první veterinární prohlídka koní A,B,C,D,E, F

                                              7,00 vážení jezdců

                                              8,00 start soutěže A – následně C,B,D,E,F

Jezdci i koně jsou povinni být na závodišti 1,5 hod. před startem 1. závodu.

Počet startujících : Není omezen.Soutěže A,B,C,F budou otevřeny při minimálním počtu

3 účastníku v každé soutěži. Soutěž D a E  bude sloučena , pokud počet startujících

v jedné , nebo v obou soutěžích bude nižší než 3.

Ústroj : Dle PJS – Pravidel vytrvalostních soutěží

Uzdění a sedlání : Dle PJS – Pravidel vytrvalostních soutěží

Ceny : Finanční , věcné a upomínkové předměty

Podkovářské služby : Josef Buchta oproti úhradě

Veterinární služby : Klinika koní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Lékařská služba : Nemocnice U sv.Zdislavy , Mostiště

 

 

Rozpis schválen A. Terberem

 

Dne :  30.dubna 2005

 

 

 

J.Zoubková

Za pořádající oddíl