Oficiální web vytrvalostního sportu v ČR

Veterinární rada

Zpráva o zřízení veterinární rady, výběru reprezentačních veterinářů a testaci koní do reprezentace

Po rozhodnutí komise vytrvalosti o zřízení odborných konzultačních rad jsem oslovil následující veterinární lékaře s nabídkou ke spolupráci. Všichni nabídku přijali a následně spolupracovali, nebo budou spolupracovat podle své odbornosti a zájmu na řešení veterinárních témat ve vytrvalosti. Členové veterinárních rad jsou zároveň oficiálními veterináři České vytrvalostní reprezentace. Tento seznam není konečný a bude se postupně doplňovat o další členy na základě jejich zájmu a ochoty spolupracovat. (abecedně řazeno) Doc. MVDr. Barbora Bezděková Ph.D., Dipl. ECEIM; MVDr. Mojmír Dvořák; MVDr. Tomáš Frey; MVDr. Petr Jahn CSc.; MVDr. Lucie Kalová; MVDr. Monika Najmanová; MVDr. Mária Patschová Ph.D.

Výběr reprezentačních veterinářů na ME j+yr Verona 2014
S nabídkou být reprezentačním veterinářem jsem oslovil MVDr. Mojmíra Dvořáka, MVDr. Tomáše Freye, MVDr. Lucii Kalovou a MVDr. Lucii Ottovou. MVDr. Dvořák odmítl z rodinných důvodů (zdravotních). MVDr. Ottová odmítla bez udání důvodů. MVDr. Kalová a MVDr. Frey nabídku přijali.

Výběr reprezentačních veterinářů na WEG Normandie 2014
Osloveni byli následující veterináři: MVDr. Bezděková, MVDr. Dvořák, MVDr. Frey, MVDr. Kalová, MVDr. Najmanová, MVDr. Ottová, MVDr. Patschová. MVDr. Frey nabídku přijal, MVDr. Dvořák nejdříve nabídku přijal, ale když zjistil že se závod jede ve čtvrtek a ne v úterý jak se domníval, tak se omluvil z účasti z rodinných důvodů (svatba). MVDr. Ottová nejdříve účast odmítla s tím, že nemůže spolupracovat s MVDr. Kalovou bez prostředníka, aby se s ní nemusela osobně bavit. Později mi zavolala, že by se o spolupráci pokusila, ale to již byl osloven jiný veterinář, který s komunikací v týmu nemá problémy. MVDr. Najmanová nabídku přijala a bude koně osobně doprovázet na kamionu, MVDr. Patschová nabídku přijala, MVDr. Bezděková odmítla pro své těhotenství, MVDr. Kalová, která jede se slovenským týmem nabídla veterinární intervenci na lajně a maximální spolupráci s našimi veterináři. Se slovenským týmem spolupracujeme také na dopravě koní do a z Normandie.

Mistrovství světa mladých koní Šamorín 2014
Požádal jsem MVDr. Mojmíra Dvořáka zda by jel jako oficiální veterinář na MS mladých koní 2014. Dr. Dvořák nejprve nabídku přijal a později se omluvil, protože již přislíbil svou účast na závodech v Pasekách. Bude osloven jiný veterinář z reprezentačního seznamu.

Po zkušenosti z letošních testací koní zpracováváme s veterinární radou podmínky testace na příští rok. O výsledcích budu včas informovat.

Jiří Jirsa, 14.8.2014